Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty (Soleczniki, Litwa) Powrót

Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty (Soleczniki, Litwa)

25 lutego w Centrum Kultury w Solecznikach na Litwie otwarta została wystawa „Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty”, której autorkami są Jolanta Jakubowska i Justyna Słomska-Nowak z Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Ekspozycja – prezentowana w naszym muzeum w 2018 i 2019 r. – to blisko 250 unikatowych fotografii Bolesławy i Edmunda Zdanowskich fotografików wileńskich, uczniów Jana Bułhaka, ojca polskiej fotografii. Na ekspozycji zobaczyć można zdjęcia reportażowe dotyczące najsłynniejszych wileńskich kiermaszów i jarmarków, organizowanych przy okazji świąt kościelnych. Szczególne miejsce zajmą tu zdjęcia z najpopularniejszego z nich – Kaziuków, a także z kiermaszów św. Jana, św. Św. Piotra i Pawła, jak i z okazji Niedzieli Palmowej oraz Zaduszek – wszystkie wykonane w połowie lat 30. XX wieku. Wystawę zwiedzać można do 30 kwietnia 2022 r. Wyjazd delegacji był dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

mega magnum male enhancer pills does CBD gummies help with erection dragon tail male enhancement pills pills for pennis furry male enhancement pill CBD gummies for ed in canada instant erection enhancement pills home remedies for male enhancement true vitality male enhancement gummies engagex male enhancement pills organic male enhancement pills kardashians extenze vs extenze plus long and strong male enhancement pills reviews CBD gummies for sexual health vardagen rx male enhancement power CBD gummies penis ntx keto gummies official website keto bites gummies side effects top ways to burn belly fat korami weight loss supplement price in pakistan where do they sell keto gummies did kelly clarkson really use vita keto gummies which fruit burns massive belly fat when eaten before bed fat burning weight loss supplements cheap apple cider vinegar gummies belly fat burning foods in hindi what foods burn belly fat while you sleep quantum keto gummies shark tank cbd products legal in ny boax cbd benefits hemp cbd gummies for nausea best legal cbd products how cbd gummies are made and their benefits do cbd gummies make you sleep cbd gummies keep me awake cbd products virginia cbd anxiety pills prescription benefits of thc gummies cbd gummies in kokomo usana thc gummies in iowa