Salonik prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej Powrót

Salonik prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

Profesor Maria Znamierowska-Prüfferowa była twórczynią Muzeum Etnograficznego, funkcjonującego od 1 stycznia 1959 r. jako samodzielna instytucja, przekształcona z Działu Etnograficznego Muzeum w Toruniu. Organizując dział wkrótce po przyjeździe z Wilna, w 1946 r., Maria Znamierowska-Prüfferowa od początku planowała utworzenie samodzielnego muzeum, a także skansenu. Doprowadziła do powstania Muzeum, była jego dyrektorem do czasu odejścia na emeryturę w 1972 r. Kontakt, współpracę z Muzeum utrzymywała Profesor do końca życia. Podjęła decyzję testamentalnego przekazania do muzeum “naukowych i wszelkich przedmiotów potrzebnych do urządzenia stałej ekspozycji pamiątkowej dotyczącej styku kultur”, jak to sformułowała osobiście, a co od początku rozumiane było jako ekspozycja biograficzna Jej poświęcona. Bogatą osobowość Profesor, liczne zainteresowania, kontakty ze znanymi, ciekawymi ludźmi odzwierciedla licząca ponad 50 metrów bieżących akt spuściźna, ciągle jeszcze porządkowana i opracowywana. W czerwcu 2008 r., w 110 rocznicę urodzin Profesor otwarta została stała ekspozycja poświęcona założycielce Muzeum. W przytulnym pomieszczeniu w Arsenale zgromadzono przedmioty pochodzące z niewielkiego, zatłoczonego mieszkania przy ul. Krasińskiego 15. Staraliśmy się oddać jego wyjątkowy nastrój. Na ekspozycji znalazł się więc fortepian, charakterystyczne meble z czeczotki, tkaniny, obrazy, oraz bardzo wiele drobiazgów. Pokazujemy też wybór Jej dokumentów dotyczących nauki, pracy oraz życia osobistego.

 

 

Scenariusz wystawy: Hanna Muzalewska-Alexandrowicz
Oprawa plastyczna: Małgorzata Wojnowska-Sobecka
Sponsor wystawy: Firma BUDTECH Toruń

ultimate male enhancement booster best male enhancement in the world buy epic male enhancement proven sx male enhancement reviews does nitrous oxide help erectile dysfunction cheapest drug for erectile dysfunction what is the best supplement for male enhancement rhino platinum 24k pill penis enlargment tablets supreme CBD gummies for sex dale earnhardt cbd gummies does topical cbd help pain what is full spectrum cbd gummies good for what is the best brand of cbd products popsugar cbd products truth hemp cbd gummies eugene best rated cbd for pain cbd no longer helping pain regen cbd gummies reviews and complaints vitality cbd gummies apple cider vinegar gummies diet detox pill for weight loss does kelly clarkson endorse keto gummies negative effects of keto gummies ingredients in true form keto gummies natural weight loss pills gnc can men use keto acv gummies bpi health keto weight loss supplement motivation pills for weight loss how close os science to magic weight loss pill weight loss with vitamin d supplements triplex acv keto gummies c4 supplement for weight loss can apple cider vinegar gummies make you lose weight depression weight loss pills super hd weight loss pills side effects apple cider vinegar gummy bears online the best selling weight loss pills weight loss suppliment weight loss pills garcinia cambogia weight loss pills for men that work