Zwyczaje zapustne. „Chodzenie z kozą” na Kujawach (płyta multimedialna) Powrót

Zwyczaje zapustne. „Chodzenie z kozą” na Kujawach (płyta multimedialna)

Płyta jest poświęcona jednemu z najciekawszych zwyczajów dorocznych, stanowiących swoisty fenomen kulturowy nie tylko w skali regionów przynależnych do naszego województwa, ale i całej Polski „Chodzenie z kozą” związane jest z zapustami, czyli czasem przypadającym na koniec karnawału, od tłustego czwartku do wtorku przed Środą Popielcową. Ten spotykany do dziś na Kujawach obrzęd, polegający na kolędowaniu z maszkarami zwierzęcymi, wywodzi się z czasów przedchrześcijańskich. Tak jak w innych podobnych zwyczajach, popularnych w wielu regionach Polski od adwentu do Wielkanocy, splata się tu wiele sensów: magiczny, symboliczny, ludyczny, społeczny. Jako zjawisko kulturowe corocznie i spontanicznie odtwarzane przez mieszkańców wsi, „chodzenie z kozą” na Kujawach jest jednym z najważniejszych elementów dziedzictwa niematerialnego w naszym województwie.

autor: Hanna M. Łopatyńska. Współpraca: Krystyna Pawłowska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: zł

spanish fly male enhancement pills black stallion male enhancement african superman male enhancement reviews ed pills flushed face best sex booster pills in usa dr harold sexual enhancement pills for men supplements for athletic performance and sexual performance viantis male enhancement reviews erectile dysfunction due to seizure medication male sexual enhancer medicine the safest male enhancement pill natural male sex enhancement timeless age medical erectile dysfunction effects of viagra pills ultra fast keto boost pills shark tank diet pills banned in the us prescription diet pills australia does the keto gummy really work life nutra keto pills weight loss plan to lose 30 pounds ultimate advanced keto pills reviews does anthem bcbs cover wegovy what is in ace keto gummies garcinia cambogia diet pills gnc promo code for slimming gummies proven pills for weight loss reviews blog for cbd products highest concentrated thc gummies in the world does cbd help with anxiety and panic attacks cbd causes anxiety how long do thc gummies need to be refrigerated after opening how to cancel eagle hemp cbd gummies cannabis gummies toronto best form of cbd for pain relief eagle hemp cbd gummies cost 100 cbd chill gummies best cbd products usa how long does it take for thc gummies to digest do delta 9 gummies make you feel high bio lyf cbd gummies