Zwyczaje zapustne. „Chodzenie z kozą” na Kujawach (płyta multimedialna) Powrót

Zwyczaje zapustne. „Chodzenie z kozą” na Kujawach (płyta multimedialna)

Płyta jest poświęcona jednemu z najciekawszych zwyczajów dorocznych, stanowiących swoisty fenomen kulturowy nie tylko w skali regionów przynależnych do naszego województwa, ale i całej Polski „Chodzenie z kozą” związane jest z zapustami, czyli czasem przypadającym na koniec karnawału, od tłustego czwartku do wtorku przed Środą Popielcową. Ten spotykany do dziś na Kujawach obrzęd, polegający na kolędowaniu z maszkarami zwierzęcymi, wywodzi się z czasów przedchrześcijańskich. Tak jak w innych podobnych zwyczajach, popularnych w wielu regionach Polski od adwentu do Wielkanocy, splata się tu wiele sensów: magiczny, symboliczny, ludyczny, społeczny. Jako zjawisko kulturowe corocznie i spontanicznie odtwarzane przez mieszkańców wsi, „chodzenie z kozą” na Kujawach jest jednym z najważniejszych elementów dziedzictwa niematerialnego w naszym województwie.

autor: Hanna M. Łopatyńska. Współpraca: Krystyna Pawłowska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: zł

saw palmetto male enhancement what is the best CBD gummies for ed pros and cons of erectile dysfunction drugs how to use garlic to cure premature ejaculation grock male enhancement pill natural foods to help male enhancement is it possible to cure erectile dysfunction hims premature ejaculation drug review spectrum cbd gummies for penis the best ed pills extend male enhancement reviews green otter CBD gummies for ed reviews male enhancement treatment atlanta granite male enhancement shark tank gnc cla supplements for weight loss is apple cider vinegar gummies good for high blood pressure best over the counter fast weight loss pills weight loss pills that contain berberine quercetin and cynostemma pro burn keto gummies kelly clarkson pros and cons of otc weight loss pills what weight loss pill did melissa mccarthy use weight loss aid supplements natural weight loss cleansing pills best protein supplements to loss weight weight loss lipro pills which weight loss pill is the best new york cbd gummies illegal ceres thc gummies do thc gummies show in drug tests research cbd pain cdc laura ingraham and cbd gummies what is better for sleep cbd or hemp is 1 1 or cbd bets for sleep cbd gummies period pain can cbd products help with depression pennez cbd products delta 9 gummies maplewood red gummies thc what is the top rated cbd products boulder highlands cbd gummies keanu reeves