Wiatrak koźlak w Chrośnie z końca lat 60. XVIII w. Jego dzieje i problematyka konserwatorska Powrót

Wiatrak koźlak w Chrośnie z końca lat 60. XVIII w. Jego dzieje i problematyka konserwatorska

Wiatrak koźlak w Chrośnie z końca lat 60. XVIII w. Jego dzieje i problematyka konserwatorska
Redakcja naukowa: Maciej Prarat

Spis treści:
Dariusz Witczak, Przedmowa
Hubert Czachowski, Przedmowa
Maciej Prarat, Wstęp
Michał Targowski, Dzieje wiatraka
Robert Piotrowski, Wiatrak w narracjach wspomnieniowych
Anna Maślak, Maciej Prarat, Badania architektoniczne
Tomasz Ważny, Badania dendrochronologiczne
Maciej Prarat, Filip Tomaszewski, Problematyka konserwatorska

Wydawca: Muzeum Etnograficzne w Toruniu
Współwydawca: Towarzystwo Miłośników Torunia

Głównym celem stawianym sobie przez autorów publikacji było stworzenie rzetelnego i wszechstronnego, monograficznego opracowania: przedstawienie szeroko pojętej historii młyna, zaprezentowanie jego problematyki konserwatorskiej oraz przeanalizowanie znaczenia społeczno-symbolicznego. Tak konsekwentne i świadome skupienie na zabytku umożliwiło dodatkowo zestawienie wniosków i wyników badań z efektami prowadzonych pod autorskim nadzorem jednego z współautorów monografii prac. Wiatrak stał się swego rodzaju „poligonem doświadczalnym”, studium przypadku dla opracowania metody postępowania konserwatorskiego przy historycznych młynach wietrznych. Prace dały sposobność sporządzenia, a następnie weryfikacji zbioru wytycznych, których aktualny brak w formie funkcjonującego w ogólnym obiegu katalogu dobrych praktyk dostrzegli uczestnicy tego projektu.
Z recenzji dr Darii Jagiełło

autor: red. naukowa: Maciej Prarat
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 65 zł