Tradycyjne budownictwo chałup ziemi chełmińskiej. Studium etnograficzne Powrót

Tradycyjne budownictwo chałup ziemi chełmińskiej. Studium etnograficzne

"Tradycyjne budownictwo chałup ziemi chełmińskiej. Studium etnograficzne" Klemensa Krajewskiego, pod red. Macieja Prarata to monografia poświęconą zabudowie chłopskiej ziemi chełmińskiej, napisana w oparciu o bogaty materiał terenowy.

Zawarte w książce zdjęcia i rysunki mają bardzo dużą wartość dokumentalną, autor prowadził bowiem swoje badania w latach 50. i 60. XX w.

 

Osoby i instytucje, które chciałyby wykorzystać książkę w celach edukacyjnych i popularyzatorskich mogą otrzymać ją bezpłatnie.

Zamówienia składać można pod adresem: kontakt@etnomuzeum.pl. Liczba wydawnictw jest ograniczona.

 

Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Edycja limitowana, nie na sprzedaż

 

Toruń 2022

autor: Klemens Krajewski
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: zł

sexual enhancement pills reviews male sex drive supplements mr thick male enhancement dermal fillers for male enhancement viagra to help get pregnant approved drugs for premature ejaculation the performer male enhancement pill does creatine help sex drive what foods cure erectile dysfunction pills to enhance erection best male enhancment over counter xlc male enhancement formula special offer on male enhancement growth matrix male enhancement how to lose weight at home with no equipment mediterranean diet weight loss solution weight related comorbidity wegovy how to lose weight with a binge eating disorder blue diet pills name jillian michaels fat burner pills instructions cbd scrip gummies cbd only gummies near me cbd gummies with honey how much thc mg gummies should i take cbd dosage for sleep cbd capsules for muscle and joint pain thc and cbd gummies difference can taking cbd cause anxiety shark tank jolly cbd gummies cbd gummies 20 mg per piece 600 mg total can you smoke hemp for cbd benefits cost of earthmed cbd gummies cbd thc honey for sleep sour gummies cbd cbd gummies round rock cbd gummies for anxiety non drowsy cbd gummies for insomnia uk synersooth cbd gummies reviews will cbd products cause me to fail a pee test mothers market cbd products