Smażenie powideł metodą tradycyjną Powrót

Smażenie powideł metodą tradycyjną

Muzeum Etnograficzne w Toruniu wydało płytę multimedialną „Smażenie powideł metodą tradycyjną”. To piąta publikacja w ramach projektu „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim”.  Jest ona owocem prowadzonych przez Muzeum badań terenowych związanych z dawną kuchnią polską. Wydawnictwo gromadzi materiały historyczne związane z powidłami i uprawami śliw w Dolinie Dolnej Wisły, nagrany współcześnie film przedstawiający smażenie powideł metodą tradycyjną, a także „przepisownik”, który jest zbiorem receptur z dawnych i współczesnych książek kucharskich. Celem wydawnictwa jest nie tylko przybliżenie historii jednego z najstarszych przetworów owocowych, ale również zachęta do samodzielnego odtwarzania receptur z dawnych lat. Osoby i instytucje, które chciałyby wykorzystać płytę (dostępną w języku polskim lub angielskim) w celach edukacyjnych i popularyzatorskich mogą otrzymać ją bezpłatnie. Płyty osobiście odbierać można w kasach  Muzeum Etnograficznego w Toruniu w godzinach otwarcia (tel. 56 622 36 49, e-mail: kontakt@etnomuzeum.pl). Liczba wydawnictw jest ograniczona. Pierwsza płyta z serii „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim” ukazała się w 2016 r. i dotyczyła kujawskiego obrzędu „chodzenia z kozą” (więcej informacji). W 2017 roku Muzeum wydało publikację o szymborskich przywołówkach (więcej informacji), w 2018 roku płytę o kujawskim sypaniu wzorów piaskiem (więcej informacji.), a w 2019 o kujawskim hafcie (więcej informacji).   Smażenie powideł metodą tradycyjną Koncepcja płyty, teksty, wybór przepisów kulinarnych i materiałów ilustracyjnych, reżyseria filmu: Grażyna Szelągowska Redakcja: Hubert Czachowski, Justyna Słomska-Nowak Opracowanie graficzne: Wojciech Kiwi Jaroszewski Realizacja: Przemysław Bielawowski Materiały: Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Wydawca: Muzeum Etnograficzne w Toruniu, 2020 Publikacja sfinansowana przez województwo kujawsko-pomorskie

autor: Grażyna Szelągowska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: zł

does apple cider vinegar help you with erectile dysfunction does antihistamine help erectile dysfunction big growth male enhancement hard af male enhancement pills shower mate male enhancement which exercise cure erectile dysfunction distributors of male enhancing pills in new jersey gummies cbd sex how to treat psychological erectile dysfunction can you take two viagra pills at once free male enhancement products prescription sleep aid that helps with sex drive where to buy otc ed pills usa male enhancement pills sunrise male enhancement pills husband taking erectile dysfunction drug withput telling me keto weight loss pill zuccarin diet pills reviews best otc quick diet pills fat burning pills and muscle gain how to lose weight with sedentary lifestyle weight loss pills online best cbd cannabis products cbd gummies 75 potency how many do i take how to count cannabis gummie vitamins 100mg delta 8 thc gummies cbd dosage chart for sleep thc anxiety gummies best hemp cbd skin care products is cbd gummies weed cbd gummies stronger than viagra do regen cbd gummies work can thc gummies help anxiety how long does gummy cbd last gummies with cbd and melatonin cbd gummies for sale near me buy thc gummies in amsterdam can i bring thc gummies to florida do delta 10 gummies have thc buy full spectrum cbd fruit gummies