Haft kujawski Powrót

Haft kujawski

Muzeum Etnograficzne w Toruniu wydało czwartą płytę w ramach projektu „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim”. Tegoroczna publikacja zatytułowana jest „Haft kujawski” i  zawiera materiały multimedialne (teksty, rysunki, fotografie, filmy oraz wzory do druku). Można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Muzeum.  

Ideą powstania płyty było nie tylko zaprezentowanie specyfiki i historii tego rękodzieła, ale przede wszystkim pokazanie procesu powstawania haftu: wybór surowca (nici do haftowania, tkaniny), komponowanie wzoru i przeniesienie go na tkaninę, użycie określonych ściegów do wykonania wybranych motywów, tworzących wzór. Wydawnictwo ukazuje precyzyjność i żmudność  tworzenia każdego fragmentu kompozycji. Jednocześnie zwraca uwagę na kreatywność całego procesu.

Płyta może służyć jako materiał dydaktyczny do zdobywania wiedzy o hafcie kujawskim  oraz nauki  wyszywania. Do tej pory hafciarki – twórczynie ludowe – były wyłącznym depozytariuszem tej umiejętności oraz nauczycielkami nowych twórców. Znajomość haftu kujawskiego ocalała dzięki przeniesieniu go na współczesne formy – bieżniki, obrusy, serwetki czy też fartuszki kelnerskie. Warunkiem było jednak przetrwanie umiejętności jego wykonywania.

Motywy i wzory haftu kujawskiego związane są z tradycyjnym strojem ludowym.
W czasach współczesnych strój ten używany jest przede wszystkim przez zespoły folklorystyczne, taneczne oraz twórczynie ludowe. Należy zauważyć, że przekazywanie z pokolenia na pokolenie – zarówno w sposób sformalizowany jak i niesformalizowany –umiejętności wykonywania haftu  jest na szczęście procesem żywym i niezanikającym. Zasługuje on na wszelkie możliwe wsparcie, którego elementem jest płyta „Haft kujawski”.

Osoby i instytucje, które chciałyby wykorzystać płytę (dostępną w języku polskim lub angielskim) w celach edukacyjnych i popularyzatorskich mogą otrzymać ją bezpłatnie. Płyty osobiście odbierać można w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu w godz. 8.00-16.00 (tel. 56 622 36 49, e-mail: kontakt@etnomuzeum.pl). Liczba wydawnictw jest ograniczona.

Pierwsza płyta z serii „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim” ukazała się w 2016 r. i dotyczyła kujawskiego obrzędu „chodzenia z kozą” (więcej informacji). W 2017 roku Muzeum wydało publikację o szymborskich przywołówkach (więcej informacji), w 2018 roku płytę o kujawskim sypaniu wzorów piaskiem (więcej informacji.)

„Haft kujawski” ( seria: „Dziedzictwo niematerialne województwa kujawsko-pomorskiego”)
Koncepcja płyty, tekst, wybór materiałów audiowizualnych, reżyseria filmów: Dorota Kalinowska (MZKiD) i Kinga Turska-Skowronek (MET)
Redakcja: Hubert Czachowski, Justyna Słomska-Nowak
Opracowanie graficzne: Wojciech Kiwi Jaroszewski
Realizacja: Przemysław Bielawowski
Wydawca: Muzeum Etnograficzne w Toruniu, 2019

autor: Dorota Kalinowska (MZKiD) i Kinga Turska-Skowronek
kategoria: Ogólna rodzaj: DVD

Cena: zł

botox penis enlargment best male enhancement pills permanent results vitrix sexual performance naproxen for premature ejaculation best penis enlargement decice goodrx viagra 25mg youku sex drive is saw palmetto good for premature ejaculation penis enlargement without pill sex drive up during pregnancy graphites 12c premature ejaculation low sex drive exercise is cbd oil effective against nerve and muscle pain clinical trials for cbd oil and pain is proper cbd gummies a hoax will cbd oils help back pain organic cbd gummies for anxiety just cbd gummies dose does cbd oil help with knee pain right amount of cbd in a strain for pain relief cbd and anxiety depression healthiest cbd gummies reviews best cbd roll on for arthritis pain green dolphin cbd gummies shark tank does cbd thc help sleep red riding hood cbd gummies reviews my natural cbd gummies does cbd balm work for nerve pain full spectrum cbd gummies for sex can you give cars cbd oil for pain relief cbd infused gummies for sleep cbd level 5 pain relief ointment can cbd help acute pain standard cbd dose for anxiety what the best cbd product for anxiety cbd oil and anxiety meds forms of cbd for anxiety cbd oil or capsules for anxiety free cbd gummies free shipping viva la hemp gummies review