Rybacy nieszawscy. Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej w XX wieku Powrót

Rybacy nieszawscy. Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej w XX wieku

Bohaterami książki są Nieszawiacy – subkultura rybaków wiślanych, której nazwa pochodzi od Nieszawy, kujawskiego miasteczka położonego na 702 kilometrze rzeki między Toruniem a Włocławkiem. To grupa dotychczas słabo poznana i zaledwie wzmiankowana w polskiej literaturze etnologicznej stąd zamysł ukazania jej pełniejszego wizerunku. Autor jest doktorem etnologii, archeologiem, starszym kustoszem w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, kierownikiem Działu Rybołówstwa i Zajęć Wodnych MET. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

autor: Artur Trapszyc
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł 20zł