Przewodnik po Bożym Narodzeniu Powrót

Przewodnik po Bożym Narodzeniu

Czy przy narodzinach Jezusa były akuszerki? Czy św. Mikołaj ma konkurentów? Z czego była zrobiona pierwsza sztuczna choinka? Jakie potrawy królują na wigilijnych stołach? Przewodnik po Bożym Narodzeniu daje odpowiedzi na te i dziesiątki innych pytań. Książka, będąca kompendium wiedzy o świętach, ułatwia poruszanie się w labiryncie bożonarodzeniowych symboli, rytuałów i wierzeń. Pomimo tego, że powracają one do nas co roku i wydają się zrozumiałe, to nie zawsze właściwie odczytujemy ich genezę i wielorakie sensy. W ciągu wieków zatarły się pierwotne znaczenia wielu świątecznych zachowań i rekwizytów, które dziś często funkcjonują na zasadzie bezrefleksyjnego ich odtwarzania. Dzięki Przewodnikowi wszystko to, co związane jest z Bożym Narodzeniem stanie się jasne i zrozumiałe. Bogato ilustrowana książka opowiada o bożonarodzeniowych tradycjach i symbolach nie tylko w kulturze polskiej, ale też w innych miejscach na świecie.   Toruń 2021 (II wydanie)

autor: Agnieszka Kostrzewa, Hanna M. Łopatyńska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł

best pills bigger stronger erections rock hard erect pills safe male enhancement over the counter five ways to cure premature ejaculation bold male enhancement oil natural cure premature ejaculation treatment male angel sexual performance enhancer can you fix erectile dysfunction naturally male enhancement pills raided chicago pxp male enhancement supplement best cum and penis enlargement pills best male enhancement pills gnc pill can help my husband having sex longer natural way to enhance male hardness is active keto gummies legit does oprah have a gummy diet pill free trial oprah weight watchers weight loss gummies how to lose weight after diet pills keto diet pills shark tank carb blocker energy booster new diet pill from shark tank does nic make you lose weight fat burner pills costco keto bhb gummies dr jennifer ashton best protein shake for diabetics to lose weight the gummy candy diet can you lose weight with cardio only diet pill phentermine dosage lifting workout plan to lose weight when did the keto diet became popular for weight loss weight loss pills for 11 year olds reviews on slim dna keto acv gummies apetropics cbd gummies near me martha stewart cbd gummies valentines full spectrum cbd gummies drug test cbd gummies bluelight how much are supreme cbd gummies full spectrum cbd gummies vegan cbd oil vs capsules for sleep topical cbd product