Przewodnik po Bożym Narodzeniu Powrót

Przewodnik po Bożym Narodzeniu

Czy przy narodzinach Jezusa były akuszerki? Czy św. Mikołaj ma konkurentów? Z czego była zrobiona pierwsza sztuczna choinka? Jakie potrawy królują na wigilijnych stołach? Przewodnik po Bożym Narodzeniu daje odpowiedzi na te i dziesiątki innych pytań. Książka, będąca kompendium wiedzy o świętach, ułatwia poruszanie się w labiryncie bożonarodzeniowych symboli, rytuałów i wierzeń. Pomimo tego, że powracają one do nas co roku i wydają się zrozumiałe, to nie zawsze właściwie odczytujemy ich genezę i wielorakie sensy. W ciągu wieków zatarły się pierwotne znaczenia wielu świątecznych zachowań i rekwizytów, które dziś często funkcjonują na zasadzie bezrefleksyjnego ich odtwarzania. Dzięki Przewodnikowi wszystko to, co związane jest z Bożym Narodzeniem stanie się jasne i zrozumiałe. Bogato ilustrowana książka opowiada o bożonarodzeniowych tradycjach i symbolach nie tylko w kulturze polskiej, ale też w innych miejscach na świecie.   Toruń 2021 (II wydanie)

autor: Agnieszka Kostrzewa, Hanna M. Łopatyńska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł

male enhancement pills wholesale uk bio lyfe cbd sex gummies pills to get erection at walgreens alpha strip male enhancement reviews male enhancement boxer briefs 10 best ed pills top rated male enhancement pill does no fap cure premature ejaculation a game male enhancement ptsd erectile dysfunction how to fix ez burn keto gummy keto drops acv gummies shark tank saffron extract pills for weight loss best weight loss supplement costco dolly parton keto fusion gummies barely legal weight loss pills dr oz weight loss supplements for women birth control pills weight loss dmagic weight loss pill burn ts diet supplement english weight loss pills best weight loss pill that actually work best supplements for male weight loss what happens if you take weight loss pills under 18 reviews on goli acv gummies can dollar store weight loss pills give headachr estrogen pills weight loss rybelsus pills for weight loss can you melt down gummy bears and add thc together thc gummies for male arousal what are the benefits of cbd pills cbd calm gummies 60 ct weed gummies price can you take cbd products to cook islands best cannabis gummies for sleep washington state cbd body pain relieve cbd only products washington state laws cbd products are what is full spectrum cbd best for anxiety hemp or cbd better for pain