Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, powiększenia Powrót

Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, powiększenia

Katalog wystawy "Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, powiększenia".
Wystawa jest próbą przedstawienia kulturowego krajobrazu Polesia na podstawie wybranych prac polskich fotografów działających w okresie dwudziestolecia międzywojennego. To dzięki tej, szczęśliwie zachowanej ikonografii, mamy możliwość szerokiego spojrzenia na krainę, która stanowiła bardzo osobliwą dzielnicę kresów II Rzeczypospolitej. Ekspozycja stanowi panoramiczne ujęcie regionu w czterech podstawowych odsłonach: Krajobraz, Wieś, Miasto i Dwór. Układ taki umożliwia prezentację przyrody i kultury ludowej Polesia, a także kultury miejskiej i arystokratycznej, jakie współwystępowały tu do II wojny światowej. Zestawienie takie pozwala zwrócić uwagę na wyjątkowo ostre kontrasty regionu: kulturowe, majątkowe i cywilizacyjne.

autor: Artur Trapszyc
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 37 zł 20zł

prescription drugs and erectile dysfunction which sex takes baby control pills pfizer help program viagra best foods to eat for male enhancement v95 penis enlargement cream enhancement permanent increase reviews best free male enhancement pills how get free erectile dysfunction medication supplements that boost sex drive extend male enhancement formula manhattan medical associates erectile dysfunction how long to fix erectile dysfunction can viagra help high blood pressure ram male enhancement pills stiff rock male enhancement ari shaffir sponsors erection pills medication for erectile dysfunction for me j lo diet pill lose weight pro ana how do keto gummies cause weight loss chemical reactions in diet pills adderall makes you lose weight how to lose weight and not have flabby skin christmas tree diet pills diet pills for women over the counter meal ideas to help lose weight how do prescription diet pills work chocolate cbd products brand with cbd infused and non cbd infused products supersonic cbd for sleep reviews cbd gummies for bigger size pain management cbd vs thc what is the recommended dosage of cbd drops for anxiety thc gummies health do blue cbd gummies really work difference between cbd and delta 8 gummies cbd product meaning what different types of cbd products are available cbd infused gummies for sleep boulder highland cbd gummies pineapple thc gummy