Olendrzy z Wielkiej Nieszawki i okolic. Studium z dziejów osadnictwa olenderskiego w starostwie dybowskim w XVII-XVIII wieku Powrót

Olendrzy z Wielkiej Nieszawki i okolic. Studium z dziejów osadnictwa olenderskiego w starostwie dybowskim w XVII-XVIII wieku

Książka Michała Targowskiego "Olendrzy z Wielkiej Nieszawki i okolic. Studium z dziejów osadnictwa olenderskiego w starostwie dybowskim w XVII-XVIII wieku" to kolejna pozycja
dotycząca problematyki olenderskiej w ofercie wydawniczej Muzeum. Tym razem tematem publikacji jest historia olendrów w okolicach Wielkiej Nieszawki, a więc miejsca, w którym w 2018 r. powstał Olenderski Park Etnograficzny.

Tematyka osadnictwa olenderskiego w ostatnich latach stała się jednym z priorytetów badawczych Muzeum Etnograficznego w Toruniu - pisze w przedmowie dyrektor Muzeum dr Hubert Czachowski. Wydaliśmy dwie książki Macieja Prarata "Gdzie Olędrzy mieszkali... Z badań nad drewnianymi zagrodami na Nizinie Sartowicko-Nowskiej" (2009) oraz "Architektura chłopska Doliny Dolnej Wisły w latach 1772-1945 i jej problematyka konserwatorska" (2012). Kilka lat później udało się nam przetłumaczyć z angielskiego i wydać podstawową monografię na temat historii menonitów, którzy byli prekursorami olenderskiego osadnictwa. Była to książka Petera J. Klassena "Menonici w Polsce i Prusach w XVI-XIX w." (2016).

Michał Targowski jest doktorem historii, wykładowcą na Wydziale Nauk Historycznych. Od lat bada i popularyzuje zagadnienia związane z osadnictwem olenderskim i dziejami menonitów Dolinie Wisły. Interesuje się również historią Torunia i Pomorza. Laureat Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Nagrody Prezydenta Miasta Torunia w kategorii „Człowiek kultury”. Udziela się społecznie w Towarzystwie Miłośników Torunia, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, Mennonitischer Geschichtsverein oraz Fundacji „Dorotkowo”.

Autor przeanalizował takie źródła historyczne jak: oryginały i odpisy kontraktów dzierżawczych, księgi sądowe, wilkierze, korespondencję ze starostami czy pokwitowania
uiszczanych opłat – docierając do bardzo cennych informacji na temat codzienności olendrów, ewangelików i menonitów z Małej i Wielkiej Nieszawki, Rudaku, Stawek, Kozieńca, Koziboru czy
Duliniewa.

autor: Michał Targowski
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł

how to enlarge your peni thickness my sex drive is low and i just got married serotonin syndrome sex drive sex drive kidney stones black viagra uk good over the counter male enhancement pills what foods can help your sex drive after prozac sex drive monogamy kills male libido sex drive level differences can hemp gummies make you itch cbd oil for puppies to sleep cbd gummies for anxiety canada cvs cbd gummies for pain time release cbd gummies kush queen cbd gummies cbd oil for nerve pain in thigh cbd for sleep oklahoma city ok cbd oil sleep better best time to take cbd for anxiety cbd not helping me sleep how many days for cbd to help with anxiety hempclinic hemp chill gummies sour breastfbuying cbd oil for anxiety hemp infused gummies just cbd cbd oil for labor pain is hemp gummies safe for kids pumpkin spice cbd gummies cbd isolate vs full spectrum vape oil for pain groupon kangaroo cbd gummies hemp sweet gummies bears best cbd and thc gummies best cbd brands gummies oros cbd cube gummies full spectrum vidapure cbd gummies reviews full spectrum cbd gummies 750mg 250 mg cbd gummies how much cbd to take for bad anxiety the hemp dr gummies do cbd gummies hurt your liver