Olendrzy z Wielkiej Nieszawki i okolic. Studium z dziejów osadnictwa olenderskiego w starostwie dybowskim w XVII-XVIII wieku Powrót

Olendrzy z Wielkiej Nieszawki i okolic. Studium z dziejów osadnictwa olenderskiego w starostwie dybowskim w XVII-XVIII wieku

Książka Michała Targowskiego "Olendrzy z Wielkiej Nieszawki i okolic. Studium z dziejów osadnictwa olenderskiego w starostwie dybowskim w XVII-XVIII wieku" to kolejna pozycja
dotycząca problematyki olenderskiej w ofercie wydawniczej Muzeum. Tym razem tematem publikacji jest historia olendrów w okolicach Wielkiej Nieszawki, a więc miejsca, w którym w 2018 r. powstał Olenderski Park Etnograficzny.

Tematyka osadnictwa olenderskiego w ostatnich latach stała się jednym z priorytetów badawczych Muzeum Etnograficznego w Toruniu - pisze w przedmowie dyrektor Muzeum dr Hubert Czachowski. Wydaliśmy dwie książki Macieja Prarata "Gdzie Olędrzy mieszkali... Z badań nad drewnianymi zagrodami na Nizinie Sartowicko-Nowskiej" (2009) oraz "Architektura chłopska Doliny Dolnej Wisły w latach 1772-1945 i jej problematyka konserwatorska" (2012). Kilka lat później udało się nam przetłumaczyć z angielskiego i wydać podstawową monografię na temat historii menonitów, którzy byli prekursorami olenderskiego osadnictwa. Była to książka Petera J. Klassena "Menonici w Polsce i Prusach w XVI-XIX w." (2016).

Michał Targowski jest doktorem historii, wykładowcą na Wydziale Nauk Historycznych. Od lat bada i popularyzuje zagadnienia związane z osadnictwem olenderskim i dziejami menonitów Dolinie Wisły. Interesuje się również historią Torunia i Pomorza. Laureat Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Nagrody Prezydenta Miasta Torunia w kategorii „Człowiek kultury”. Udziela się społecznie w Towarzystwie Miłośników Torunia, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, Mennonitischer Geschichtsverein oraz Fundacji „Dorotkowo”.

Autor przeanalizował takie źródła historyczne jak: oryginały i odpisy kontraktów dzierżawczych, księgi sądowe, wilkierze, korespondencję ze starostami czy pokwitowania
uiszczanych opłat – docierając do bardzo cennych informacji na temat codzienności olendrów, ewangelików i menonitów z Małej i Wielkiej Nieszawki, Rudaku, Stawek, Kozieńca, Koziboru czy
Duliniewa.

autor: Michał Targowski
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł

best reviews male enhancement big red male enhancement how to use granite male enhancement mirena iud decreased sex drive reviews on entaur male enhancement suooprt orca penis enlargment rexavar male enhancement offer where to get it what can doctors prescribe for premature ejaculation penis size enlargement peanuts for erectile dysfunction where can i buy viagra in stores penis enlargement exercises wet jelq maca supplement sex drive low testosterone with high sex drive eating meat bad for sex drive penis enlargment pills jamaica tribulus terrestris increase sex drive pelvic muscle and premature ejaculation aspirin increase sex drive how to boost testosterone and sex drive pills that delete sex drive v10 plus male enhancement reviews best place to get cbd gummies online does cbd help with sleep issues cbd gummies for ed side effects does smilz cbd gummies work five full spectrum cbd thc gummies how long does cbd take to work for back pain how long for cbd gummies to be digested cbd oil research for pain cbd gummies help with sleep cbd vs sleeping pills does cbd oil help with anxiety attacks best cbd oil for sleep calgary stop cbd oil pain cbd edibles gummies turners falls ma cbd capsules dosage for pain metoprolol and cbd gummies cbd gummies for brain fog cbd oil full spectrum gummies