Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu T. 3 Powrót

Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu T. 3

Publikacja dostępna bezpłatnie w muzealnej czytelni online:
>> www.etnomuzeum.pl/czytelnia <<

Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu T. 3, red.  H. Czachowski, O. Kwiatkowska, ss. 227, Toruń 2014

Spis treści > 

Przedmowa - Hubert Czachowski, Olga Kwiatkowska

Artykuły i rozprawy

 • Marta Domachowska, Koniec albo początek. Wyobrażenia apokaliptyczne mieszkańców wsi kujawskiej u progu XXI wieku 
 • Dorota Drzewiecka, Bartosz Drzewiecki O ciężkim losie mieszkańców Duliniewa i Kozieńca w XVIII wieku, czyli czy wszyscy olędrzy byli porządni i bogaci
 • Magdalena Ziółkowska-Mówka, Obraz polskich staroobrzędowców w prasie powojennej
 • Hubert Czachowski, Nieświadomi prekursorzy popkultury: Carlo Dolci, Guido Reni, Leonardo da Vinci 
 • Bożena Olszewska Kobiety, węże, demony… wybudzone z drzewa. Rzeźbiarska pasja Tadeusza Otta
 • Aleksandra Jarysz, Wyklejane wspomnienia i malowana przyjaźń. Twórczość Genowefy Magiery
 • Justyna Słomska-Nowak, Hipersztuka? O kobietach Bogdana Ziętka 

Studia i materiały

 • Grażyna Szelągowska, Rośliny leśne i grzyby w tradycyjnym pożywieniu ludowym 
 • Maciej Prarat, Dotychczasowe działania na polu ochrony zagród Doliny Dolnej Wisły 
 • Ewa Tyczyńska, Muzea in situ w zamierzeniach prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej planowane w dawnym woj. bydgoskim
 • Joanna Sójka-Tomczyk, Aktywne odkrywanie muzealnych ekspozycji – questing na wystawie Tajemnice codzienności… w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu 
 • Barbara Szymańska, Lekcje historii na wystawie Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)

autor:
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 25,00 zł 13zł

medications for erectile dysfunction can lead to pills that keep you erect best male enhancement swimwear can kombucha help erectile dysfunction sexual enhancement pills that work top non prescription male enhancement pills semenax for male climax intensity 120 count reviews how to enhance erectile dysfunction male enhancement supplements comparison can saw palmetto help with erectile dysfunction black panther male enhancement supplement erectile dysfunction drugs in kenya ksx male enhancement review r1 performance male enhancement reviews vasoplexx male enhancement pills black gold male enhancement reviews dexamethasone interactions with erectile dysfunction drugs male enhancement supplements safe for diabetics body fat diet pills powerful herb used in diet pills how to lose weight at age 30 does keto trim diet pills work diet pills and brain reward system doctor prescribed diet pills australia lemon and apple cider vinegar to lose weight best weight loss pill for someone with high blood pressure prescription weight loss pills that work best weight loss pills for teens what are thc gummies good for gummies with cbd for sleep how cbd has to be taking to remove pain cbd products with some thc pure kana 500 gummies cbd reviews cbd product distribution low dose thc cbd gummies cbd product stores buy cbd beauty products wholesale age limit for cbd products in texas cbd gummies cute do cbd gummies make you happy