Materiały Muzeum Etnograficznego t. 5 Powrót

Materiały Muzeum Etnograficznego t. 5

Publikacja dostępna bezpłatnie w muzealnej czytelni online:
>> www.etnomuzeum.pl/czytelnia <<

Artykuły i rozprawy
Bartłomiej Oleszek, Szymborskie przywołówki jako performanse audialne
Jarosław Pawlikowski, Między menonickim pacyfizmem a pruskim militaryzmem.
Problem służby wojskowej menonitów w Prusach w latach 1772-1869
Bożena Olszewska, Zabawki ludowe w zmieniających się kontekstach społeczno-kulturowych
Aleksandra Jarysz, Wyzwolenie przez sztukę. Malarstwo Damiana Rebelskiego
Justyna Słomska-Nowak, Instynkt i intuicja. Malarstwo Zofii Marii Dembińskiej
Magdalena Ziółkowska-Mówka, Pocztówki „spod lady”. O domowej manufakturze Anny i Józefa Mischkerów

Studia i materiały
Hubert Czachowski
Ósemka i szesnastki. Filmy etnograficzne Muzeum Etnograficznego w Toruniu z lat 60. i 70. XX w.
Hanna M. Łopatyńska, Treści etnograficzne w pracach nadesłanych na konkurs „Opis życia własnego w XX stuleciu”
Olga Kwiatkowska, Etnowyprawka Malucha – cykl spotkań dla małych dzieci i ich opiekunów
w Muzeum Etnograficznym w Toruniu
Artur Trapszyc, Bastion świętego Wawrzyńca. Miejsce, w którym powstało toruńskie Muzeum Etnograficzne
Dominika Popiołek, Wybrane zagadnienia historyczno-ikonograficzno-konserwatorskie
XVIII-wiecznej tablicy relikwiarzowej w technice paperolles
Dorota Kunicka, Życie z rzeką. Wodniacy nad Wisłą i Drwęcą. Wystawa czasowa w Parku Etnograficznym w Kaszczorku
Justyna Rochon, O początkach Pracowni Konserwacji Zbiorów w Muzeum Etnograficznym w Toruniu

autor:
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: zł

non prescription erection pills how to stay erect for hours pills over the counter gnc instant erection pills subscribe to penis enlargement pills blue fusion male enhancement pills will viagra help performance anxiety serexin male enhancement reviews help i need my sex drive back best product for male enhancement medicine used to treat premature ejaculation rhino male enhancement pennis extender if viagra does not help with ed viagra and sleeping pills yoga poses to help erectile dysfunction when to take keto blast gummy bears does an elliptical help lose weight anna nicole smith diet pill what is keto gummy bears free green tea diet pills is apple cider vinegar gummies good for acid reflux what you need to know about ketosis diet pills where can i buy super slim keto gummies salma hayek weight loss diet how to lose weight before pregnancy vegan diet for menopause weight loss best diet pill shark tank webmd weight loss pills acai berry diet pills walgreens cbd and thc benefits for ptsd eagle cbd hemp gummies cbd gummies for cough cbd cooling pain salve my natural cbd gummies rachael ray gummy magic cbd cbd pain label pdf ripple thc cbd for sleep aid do you take cbd capsules as needed for pain cbd transdermal patch for pain cbd products and hda cbd oil benefits inflammation