Materiały Muzeum Etnograficznego t. 5 Powrót

Materiały Muzeum Etnograficznego t. 5

Publikacja dostępna bezpłatnie w muzealnej czytelni online:
>> www.etnomuzeum.pl/czytelnia <<

Artykuły i rozprawy
Bartłomiej Oleszek, Szymborskie przywołówki jako performanse audialne
Jarosław Pawlikowski, Między menonickim pacyfizmem a pruskim militaryzmem.
Problem służby wojskowej menonitów w Prusach w latach 1772-1869
Bożena Olszewska, Zabawki ludowe w zmieniających się kontekstach społeczno-kulturowych
Aleksandra Jarysz, Wyzwolenie przez sztukę. Malarstwo Damiana Rebelskiego
Justyna Słomska-Nowak, Instynkt i intuicja. Malarstwo Zofii Marii Dembińskiej
Magdalena Ziółkowska-Mówka, Pocztówki „spod lady”. O domowej manufakturze Anny i Józefa Mischkerów

Studia i materiały
Hubert Czachowski
Ósemka i szesnastki. Filmy etnograficzne Muzeum Etnograficznego w Toruniu z lat 60. i 70. XX w.
Hanna M. Łopatyńska, Treści etnograficzne w pracach nadesłanych na konkurs „Opis życia własnego w XX stuleciu”
Olga Kwiatkowska, Etnowyprawka Malucha – cykl spotkań dla małych dzieci i ich opiekunów
w Muzeum Etnograficznym w Toruniu
Artur Trapszyc, Bastion świętego Wawrzyńca. Miejsce, w którym powstało toruńskie Muzeum Etnograficzne
Dominika Popiołek, Wybrane zagadnienia historyczno-ikonograficzno-konserwatorskie
XVIII-wiecznej tablicy relikwiarzowej w technice paperolles
Dorota Kunicka, Życie z rzeką. Wodniacy nad Wisłą i Drwęcą. Wystawa czasowa w Parku Etnograficznym w Kaszczorku
Justyna Rochon, O początkach Pracowni Konserwacji Zbiorów w Muzeum Etnograficznym w Toruniu

autor:
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: zł

best male enhancement pills ever mega man male enhancement pills dr phil and male enhancement pills x700 granite male enhancement testosterone does vitamin b help with sex drive do male enhancement pills affect fertility psychological erectile dysfunction self help rmx male enhancement pills which is the best erectile dysfunction medication alpha max male enhancement pills best cbd gummies for sexual performance male strap on enhancement penis how to help partner premature ejaculation CBD gummies for sex review does viagra treat ed permanently shaq cbd gummies for erectile dysfunction what are ket gummies one a day metabolism gummies trubio keto gummies review does apple cider vinegar gummies help ph balance in vag saffron supplement weight loss apple cider vinegar gummies uses modus cbd gummies how much cbd gummies should you take a day cbd 15mg gummies known benefits of smoking cbd buy cbd online kentucky gold cbd gummies review cbd gummies to quit smoking from shark tank cali gummi cbd infused does cbd extract use for health benefits cbd pain creme where do i purchase this how much per dose natures tru cbd gummies to take cbd gummies san francisco weedmaps cannibus life gummies thc incredible cbd gummies making thc gummies with tincture cbd gummies with dr oz cbd for arthritis medterra cbd sleep