Język sugestii, magii i propagandy. Praca z dziedziny antropologii społecznej Powrót

Język sugestii, magii i propagandy. Praca z dziedziny antropologii społecznej

Redakcja naukowa i wprowadzenie: Grażyna Kubica

Najnowsza pozycja z serii „Etnografia ocalona”, wydawanej przez Muzeum od 2008 roku, jest niezwykle cenna. I to z kilku powodów. Przede wszystkim przypomina wyjątkową postać – profesora Andrzeja Waligórskiego. Ten uczeń samego Bronisława Malinowskiego – jak się wydaje – ciągle jest za mało obecny w historii polskiej antropologii. Zadecydowały o tym różne przypadki i sytuacje. Ale kilka pokoleń polskich etnologów i antropologów wychowało się na jego doskonałym na ówczesne czasy podręczniku "Antropologicznej koncepcji człowieka", wydanym w 1973 roku. Prezentowana książka to doktorat Andrzeja Waligórskiego, który napisał w London Schools of Economics w 1938 roku pod kierunkiem właśnie Bronisława Malinowskiego, łącząc w nim swoje pierwotne zainteresowania językoznawcze z funkcjonalną teorią swojego mistrza. Praca nie ukazała się w druku, a szkoda, gdyż wydaje się, że była na swoje czasy nowatorska. Wszak antropologiczne zainteresowania np. reklamą i propagandą to wynik ostatnich dekad. Waligórski już ponad 80 lat temu widział tu pole do antropologicznej analizy. Wiele zawartych tu supozycji doskonale oddaje ducha naszych czasów. Można powiedzieć nawet, że współcześnie – niestety – praca ta jest tym bardziej aktualna.

Hubert Czachowski, fragment "Przedmowy"

Toruń, 2022

autor: Andrzej Waligórski
kategoria: Etnografia ocalona, Ogólna rodzaj: książka

Cena: 34 zł

renegade male enhancement pills the black ant male enhancement pill rhino sex pill reviews male enhancement pills what do they do safe natural male enhancement bull sex pills male sex enhancer CBD gummies sexual best male enhancement pill like own the knight best penis enlargement pill list of fda banned male enhancement pills vigor lite rx male enhancement pills to stay erect after ejaculation viagra natural para hombres en farmacias male enhancement fast flow do rhino pills have viagra erection pills comparison best erection pills at gnc the top 5 best penis enlargement pills cannutopia male enhancement cbd actual male enhancement that works free diet pill samples anthony anderson weight loss diet how can u lose weight in a month what are side effects of keto pills discontinued weight loss pills any weight loss pills that work can you take cbd gummies on a cruise ship thc free vegan gummies purchase cbd products in iowa doctor phil cbd gummies best cbd anxiety cbd products and benefots winged cbd benefits cbd for sleep research cbd gummies legal minnesota baby cbd products hemp gummies tsa cbd butter for pain levelgoods cbd gummies bioscience cbd gummies customer service number