Język sugestii, magii i propagandy. Praca z dziedziny antropologii społecznej Powrót

Język sugestii, magii i propagandy. Praca z dziedziny antropologii społecznej

Redakcja naukowa i wprowadzenie: Grażyna Kubica

Najnowsza pozycja z serii „Etnografia ocalona”, wydawanej przez Muzeum od 2008 roku, jest niezwykle cenna. I to z kilku powodów. Przede wszystkim przypomina wyjątkową postać – profesora Andrzeja Waligórskiego. Ten uczeń samego Bronisława Malinowskiego – jak się wydaje – ciągle jest za mało obecny w historii polskiej antropologii. Zadecydowały o tym różne przypadki i sytuacje. Ale kilka pokoleń polskich etnologów i antropologów wychowało się na jego doskonałym na ówczesne czasy podręczniku "Antropologicznej koncepcji człowieka", wydanym w 1973 roku. Prezentowana książka to doktorat Andrzeja Waligórskiego, który napisał w London Schools of Economics w 1938 roku pod kierunkiem właśnie Bronisława Malinowskiego, łącząc w nim swoje pierwotne zainteresowania językoznawcze z funkcjonalną teorią swojego mistrza. Praca nie ukazała się w druku, a szkoda, gdyż wydaje się, że była na swoje czasy nowatorska. Wszak antropologiczne zainteresowania np. reklamą i propagandą to wynik ostatnich dekad. Waligórski już ponad 80 lat temu widział tu pole do antropologicznej analizy. Wiele zawartych tu supozycji doskonale oddaje ducha naszych czasów. Można powiedzieć nawet, że współcześnie – niestety – praca ta jest tym bardziej aktualna.

Hubert Czachowski, fragment "Przedmowy"

Toruń, 2022

autor: Andrzej Waligórski
kategoria: Etnografia ocalona, Ogólna rodzaj: książka

Cena: 34 zł

black panther 1 male enhancement reviews all natural erectile dysfunction supplements can blood thinners help erectile dysfunction fuel up male enhancement reviews does viagra help flowers foods that help you perform sexually where to buy steve harvey ed pills all natural ed pills best natural supplement like viagra enhanced male ball sack flora research laboratories male enhancement male enhancement yoga poses super zone male enhancement pills r seven male enhancement reviews best all natural male enhancement supplement the best male penile enhancement supplements viril tech male enhancement python male enhancement pills libido enhancers for males where do u get viagra pills best pills for sex drive do cbd gummies help with erectile nova optimal acv keto gummies reviews artichoke pills for weight loss reviews dr juan ketology keto gummies do keto pills work thyroid safe diet pills shark tank gummies keto it works apple cider vinegar gummies what is the best fat burning pills on the market diet pills women cartoon how hollywood stars lose weight fast can you lose weight in perimenopause chinese two day diet pill downfalls of diet pills does biking make you lose weight 1 3 dimethylamylamine in diet pills do keto pills work to lose weight green tea drink to lose weight how do actresses lose weight fast