Jak dożyć 100 lat. Styl życia ludów Kaukazu Powrót

Jak dożyć 100 lat. Styl życia ludów Kaukazu

Przedstawiamy Państwu najnowszą publikację z serii Etnografia Ocalona – książkę Suli Benet Jak dożyć 100 lat. Styl życia ludów Kaukazu. Jej autorka znana jest współczesnym czytelnikom głównie ze swojej pracy dyplomowej Konopie w wierzeniach i zwyczajach ludowych, wydanej w 1936 i ponownie w 2000 roku.

Benet, to urodzona w Warszawie polska Żydówka. Była uczennicą prof. Stanisława Poniatowskiego, pod koniec lat 30. XX w. emigrowała do USA, gdzie jej promotorką i mentorką była Ruth Benedict. Jak dożyć 100 lat to próba zwrócenia uwagi na kulturowe wzorce traktowania ludzi starych w społeczeństwach ludów Kaukazu. Książka nie jest jednoznacznym przepisem na zdrowe i długie życie, lecz świetnie napisaną antropologiczną analizą relacji społecznych, które nadają sens naszej codzienności. Starość bowiem jest naszym wspólnym doświadczeniem.

 

Redakcja naukowa: Danuta Penkala-Gawęcka

Tłumaczenie: Ewa Dżurak i Ewa Sukiennik-Maliga

autor: Sula Benet
kategoria: Etnografia ocalona, Ogólna rodzaj: książka

Cena: 40 zł

extra strong male tonic enhancer 12 caps how to stop premature ejaculation without drugs how to make your penis grow where can i buy sex enhancement pills best male sexual performance pills at gnc stores islamic cure for erectile dysfunction libido max power extending formula what supplement is considered best for male libido swiss navy size male enhancement reviews cheapest place to buy extenze herbs that help male libido folic acid supplements for erectile dysfunction male enhancement pills to increase size can maca help erectile dysfunction why do ssris help with premature ejaculation food supplements for sex drive best l glutamine supplement for weight loss savannah james weight loss pills best weight loss pills grapefruit soeedy keto acv gummies beverly hills weight loss supplements keto blast gummies customer service ophrah and keto gummies do weight loss pills slow you down mayo clinic weight loss supplements bio lyfe keto acv gummies keto pure diet weight loss pills bioscience keto gummies legit gnc goli apple cider vinegar gummies best weight loss pills rite aid best cbd products on the market gummies thc france best cbd rub for lower back pain what cbd strength should 6pu use for chronic pain 100mg full spectrum cbd gummies royal cbd watermelon gummies how many mg of cbd to help sleep cbd xtreme gummies space gods legal cannabis gummies cbd gummies near frisco