Jak dożyć 100 lat. Styl życia ludów Kaukazu Powrót

Jak dożyć 100 lat. Styl życia ludów Kaukazu

Przedstawiamy Państwu najnowszą publikację z serii Etnografia Ocalona – książkę Suli Benet Jak dożyć 100 lat. Styl życia ludów Kaukazu. Jej autorka znana jest współczesnym czytelnikom głównie ze swojej pracy dyplomowej Konopie w wierzeniach i zwyczajach ludowych, wydanej w 1936 i ponownie w 2000 roku.

Benet, to urodzona w Warszawie polska Żydówka. Była uczennicą prof. Stanisława Poniatowskiego, pod koniec lat 30. XX w. emigrowała do USA, gdzie jej promotorką i mentorką była Ruth Benedict. Jak dożyć 100 lat to próba zwrócenia uwagi na kulturowe wzorce traktowania ludzi starych w społeczeństwach ludów Kaukazu. Książka nie jest jednoznacznym przepisem na zdrowe i długie życie, lecz świetnie napisaną antropologiczną analizą relacji społecznych, które nadają sens naszej codzienności. Starość bowiem jest naszym wspólnym doświadczeniem.

 

Redakcja naukowa: Danuta Penkala-Gawęcka

Tłumaczenie: Ewa Dżurak i Ewa Sukiennik-Maliga

autor: Sula Benet
kategoria: Etnografia ocalona, Ogólna rodzaj: książka

Cena: 40 zł

mrx male enhancement where to buy what is extend male enhancement is viagra help to delay ejaculation benefits of aloe vera for male enhancement viril natural male enhancement male enhancement that work immediatly virility ex male enhancement pills virmax male enhancement pills best male sex booster pills best otc male sexual enhancement libi x male enhancement best male enhancement pills for diabetics can zoloft help with erectile dysfunction phallosan 2 in 1 male enhancement system premature ejaculation cure in nigeria the best natural erectile dysfunction pills contrave diet pill dosage lifetime keto acv gummies ingredients hypnotize myself to lose weight how safe is new diet pill contrave how to lose weight quickly in two weeks diet pills after giving birth what does fat fighter pills do how safe is ace diet pills where can i buy shark tank weight loss gummies are genius diet pills safe for diabetics oprah gummy bears weight loss reviews wegovy alternative covered by insurance butter delta 9 gummies thc gummies nashville tn unabis cbd gummies cost monkey cbd gummies om edibles cbd gummi melange thc gummies products cbd gummies wholesale white label cbd made pain worse 100mg thc gummy review would using cbd help anxiety green revolution cbd gummies is cbd gummies good for depression and anxiety