Demony ziemi chełmińskiej. Opowieści z Kujaw i Pomorza Powrót

Demony ziemi chełmińskiej. Opowieści z Kujaw i Pomorza

„Demony ziemi chełmińskiej. Opowieści z Kujaw i Pomorza” to wyjątkowa książka dwóch kobiet – autorki chełmińskich opowieści Natalii Zacharek i Yulii Tabenskiej, która te demoniczne historie zilustrowała.

Wydawnictwo składa się z 32 tekstów, które są poświęcone konkretnym demonom zaczerpniętym z kultury ludowej ziemi chełmińskiej. Niektóre z nich noszą powszechnie znane nazwy, inne jak latawiec, farmazyn czy skrzaki znane są jedynie na ziemi chełmińskiej. Barwne, potoczyste i niezwykle wciągające opowieści Natalii Zacharek przenoszą nas w światy i zaświaty dawnej kultury ludowej, w której każdego winowajcę musiała dorwać sprawiedliwość. Dzięki literackim zabiegom demony mówią o sobie w pierwszej osobie, są realne i niemal namacalne.

Ilustracje Yulii Tabenskiej wykonane w technice kolażu, wykorzystują wiele muzealnych eksponatów i archiwalnych fotografii, by nakreślić kulturowe konteksty.

To wyjątkowa książka dla miłośników demonologii ludowej i bajkowych ilustracji.

autor: Natalia Zacharek
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 80 zł

what testrone pills work best for sex can cbd help with sex drive alpha xtrm male enhancement blue chew male enhancement reviews are male enhancement products safe nitritex male enhancement pills best male libido enhancers usa male libido natural supplements black ants pills for ed zeus ultimate male enhancer blood pressure drugs and erectile dysfunction does viagra help with prostate can you lose weight with dementia where to buy golo diet pills best drug to reduce systolic blood pressure is it safe to take blood pressure medication while pregnant can you take exipure with blood pressure medication what is the medication for blood pressure blood pressure medications with few side effects best over the counter water pill for blood pressure how does blood pressure medication lower your blood pressure testostetone makes blood pressure pills not work can you take blood pressure medication with xanax blood pressure medications that are diuretics kelp and blood pressure medication when to get off blood pressure medication cbd oil for pain from bone fractures liberty cbd gummies amazon green revolution cbd gummies cbd for sleep how much cbd jello gummies instant benefits of taking cbd oil what is the best way to market cbd products cbd gummies virginia beach cbd skin products uk wachray hemp gummies reviews cbd oil products best tasting how to use cbd oil for anxiety holland and barrett dose a cbd manufacture have to lab test their products young living cbd oil 2023 product label