Z uśmiechem wśród zwierząt Powrót

Z uśmiechem wśród zwierząt

Wystawa rzeźby ceramicznej Anny Rumianek Z uśmiechem wśród zwierząt, prezentowana w Muzeum Etnograficznym w Toruniu powstała z inspiracji naturą. Autorka, z zawodu lekarz, ma wiele artystycznych umiejętności – występowała w jednym z widowisk teatralnych, maluje, pisze wiersze, bajki dla dzieci, w tym znane Przypadki Doktora Bonifacego Trąbki, wystawiane z powodzeniem już od 10 lat w toruńskim Teatrze Baj Pomorski. Od 15 lat tworzy gliniane rzeźby. Wymagającej sztuki tworzenia ceramiki uczyła się pod kierunkiem Alicji Bogackiej w Pracowni Ceramiki CUD w Toruniu.

Anna Rumianek ma niemałą wiedzę na temat środowiska przyrodniczego, które fascynowało ją od najmłodszych lat. Te zainteresowania pogłębione zostały jeszcze za sprawą oglądanych w latach 70. XX w. programów telewizyjnych: Z kamerą wśród zwierząt Hanny i Antoniego Gucwińskich oraz Zwierzyniec Michała Sumińskiego. Ich szczegółowe i ekscytujące opowieści jeszcze bardziej rozbudziły w niej ciekawość świata przyrody, ucząc uważnego jej obserwowania. Zdobywaną przez lata wiedzę Anna Rumianek wykorzystała w pracy z gliną, tworząc rzeźby różnorodnych ssaków, ptaków, płazów i ryb. Zależało jej na przedstawieniu ich sylwetek w możliwie realistyczny, ale też pogodny sposób. Proces tworzenia stanowił wytchnienie od trudów życia codziennego i zawodowego. Umiejętność odzwierciedlania świata zwierząt zawsze ją fascynowała, a pomysł stworzenia wystawy był wyzwaniem, które ją pochłonęło na wiele miesięcy. Glina jest materiałem kapryśnym i sporo niespodzianek spotkało autorkę w trakcie zmagania się z tworzeniem kolejnych zwierzęcych sylwetek. Sukcesem jest dla niej fakt, że artystyczny plan udało się doprowadzić do szczęśliwego finału. Wystawa może być dla nas podróżą w bajkowy świat zwierząt, uwiecznionych z przymrużeniem oka i poczuciem humoru.

alpha elite male enhancement pills schwinnng male enhancement pills premier medical male enhancement can vitamin b12 help erectile dysfunction extenze male enhancement pills near me explosive male enhancement gel caps drug used to treat erectile dysfunction sexual enhancement blue pills how many pills are in a viagra prescription best male enhancement forums magnum 24k male enhancement sildenafil citrate treat premature ejaculation do sleeves help with erectile dysfunction can depression meds help low sex drive fruit based diet for weight loss wegovy every 10 days axl rose lose weight diet pills list prescription how long after starting keto do you lose weight diet pills for 13 year olds weight training for women to lose weight one xs diet pill reviews sending cbd gummies to usa sleep thc gummies near me eagle hemp cbd gummies para que sirve is cbd gummies legal in arizona trileaf cbd gummies reviews how much does regen cbd gummies cost thc gummy 100 mg manuka honey cbd sleep spray cbd gummies help with insomnia 20 000 mg thc gummy cbd gummies 20 to 1 side effects of regen cbd gummies delta 8 gummies thc percent do cbd bath bombs help with pain how much full spectrum cbd to take for anxiety cbd dosage gummy cbd gummies to clean your arteries best cbd gummies thc free