Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty (Soleczniki, Litwa) Powrót

Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty (Soleczniki, Litwa)

25 lutego w Centrum Kultury w Solecznikach na Litwie otwarta została wystawa „Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty”, której autorkami są Jolanta Jakubowska i Justyna Słomska-Nowak z Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Ekspozycja – prezentowana w naszym muzeum w 2018 i 2019 r. – to blisko 250 unikatowych fotografii Bolesławy i Edmunda Zdanowskich fotografików wileńskich, uczniów Jana Bułhaka, ojca polskiej fotografii. Na ekspozycji zobaczyć można zdjęcia reportażowe dotyczące najsłynniejszych wileńskich kiermaszów i jarmarków, organizowanych przy okazji świąt kościelnych. Szczególne miejsce zajmą tu zdjęcia z najpopularniejszego z nich – Kaziuków, a także z kiermaszów św. Jana, św. Św. Piotra i Pawła, jak i z okazji Niedzieli Palmowej oraz Zaduszek – wszystkie wykonane w połowie lat 30. XX wieku. Wystawę zwiedzać można do 30 kwietnia 2022 r. Wyjazd delegacji był dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.