Tradycje rybołówstwa i wędkarstwa na Pojezierzu Brodnickim (ekspozycja w Grzmięcy) Powrót

Tradycje rybołówstwa i wędkarstwa na Pojezierzu Brodnickim (ekspozycja w Grzmięcy)

Wystawa przygotowana według scenariusza pracowników Działu Rybołówstwa i Zajęć Wodnych Muzeum Etnograficznego w Toruniu, otwarta w 2014 r. w miejscowości Grzmięca na Pojezierzu Brodnickim (powiat brodnicki, gmina Zbiczno, województwo kujawsko-pomorskie). Zrealizowana przez Muzeum we współpracy z Fundacją VETUSTAS Przestrzeń Pogranicza w Brodnicy na zlecenie PZW Okręg w Toruniu. Zgromadzone na ekspozycji eksponaty to przede wszystkim zbiory Muzeum Etnograficznego w Toruniu (262 szt.).

Celem wystawy jest ukazanie rybołówstwa i wędkarstwa Pojezierza Brodnickiego w rocznym cyklu przyrodniczym. Taka optyka pozwala uchwycić liczne w tych zajęciach związki człowieka z przyrodą. Narrację oparto na prezentacji zmieniających się w ciągu czterech pór roku, sposobów i metod połowu, wykorzystujących różne narzędzia rybackie. Zgodnie z tym przestrzeń wystawienniczą podzielono na następujące części: Wiosna, Lato, Jesień, Zima. Każda z nich zajmuje jedno z pomieszczeń budynku.

Na wystawie, obok licznych narzędzi połowu oraz towarzyszącego rybakom i wędkarzom sprzętu pomocniczego, wykorzystano bogaty materiał ilustracyjny: fotografie, ryciny, rysunki, kalendarz rybacki i notatki prasowe.

Wystawa mieści się na parterze budynku Zakładu Gospodarki Rybacko–Wędkarskiej w Grzmięcy, w czterech salach o łącznej powierzchni 110 m2. Ekspozycja otwarta dla zwiedzających do 2024 r. 


Tradycje rybołówstwa i wędkarstwa na Pojezierzu Brodnickim
Scenariusz: Dorota Kunicka, Artur Trapszyc
Aranżacja plastyczna: Alicja Grążawska
Aranżacja przestrzeni: Michał Kędzia
Ze zbiorów: Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu oraz zbiorów prywatnych
Lokalizacja: Ośrodek Tradycji Rybołówstwa i Wędkarstwa na Pojezierzu Brodnickim przy  Zakładzie Gospodarki Rybacko–Wędkarskiej Okręgu PZW w Toruniu,  Grzmięca 1

What Dose Shoudl I Take For Cbd Gummies Best Cbd Produts For Pain Cbd Oil Mg For Anxiety Cbd Hemp Flower Products Marketplace Beginning Dose Of Cbd Gummies Depression Which Is Better For Pain Cbd Or Thc Topical Best Cbd Gummies For Fibromyalgia Pain Cbd Oil Didn Work For Anxiety Cbd Oil For Joint Pain Review Full Spectrum Cbd Products Tucson Price Of Cbd Gummies Near Me Doees Cbd Improve Sleep Quality Cbd Gummies Barstool Can You Take Cbd Gummies On A Plane To Usa Cbd Oil Cbd Gummies Pure Hemp Extract Gummies 25mg Cbd For Sleep Can Cbd Gummies Go On A Plane Is Hemp Oil Extract Cbd Mind Daily Gummy Chews Cbd Vitamins Gummies