Szopki krakowskie Powrót

Szopki krakowskie

Na wystawie „Szopki krakowskie” w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu prezentowanych będzie 41 szopek ze zbiorów toruńskiego muzeum i Muzeum Krakowa. Szopki krakowskie, będące symbolem tego miasta, są znane na całym świecie. Pokazywano je na ekspozycjach m.in. w Chicago, Frankfurcie, Lwowie, Orleanie, Sewilli, Wiedniu, Paryżu. W 2018 roku szopkarstwo krakowskie, jako pierwsze polskie zjawisko, wpisano na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Szopki prezentowane na ekspozycji w Muzeum Etnograficznym w Toruniu pochodzą z lat 1975-2021.

Tradycja budowania szopek krakowskich sięga 1860 roku. Ich wyróżnikiem jest wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju forma, nawiązująca kształtem do architektury Krakowa. Wielokondygnacyjne budowle mają od kilku centymetrów do ponad dwóch metrów wysokości. Ich charakterystyczną cechą jest mnogość detali architektonicznych i błyszczących ozdób, stanowiących bajkową wręcz scenerię dla miniaturowych figurek. Są wśród nich m. in. postacie historyczne i bohaterowie krakowskich legend. Na piętrze, centralnie, usytuowana jest Święta Rodzina i scena pokłonu Trzech Króli. Konstrukcje często zaopatrzone są w mechanizmy poruszające figurki oraz lampki oświetlające wnętrza budowli.

Od 1937 roku w Krakowie organizowane są konkursy szopek krakowskich. Od tej pory, z przerwą na lata niemieckiej okupacji, w każdy pierwszy czwartek grudnia szopkarze prezentują swoje dzieła na Rynku Głównym, pod pomnikiem Adama Mickiewicza. W 2022 roku przypada 80. edycja Konkursu Szopek Krakowskich. Co roku, Muzeum Krakowa kupuje do zbiorów nagrodzone i najbardziej interesujące prace. Część z nich będzie można zobaczyć na toruńskiej wystawie.

Kuratorka wystawy: Hanna M. Łopatyńska
Współpraca projektowa: Studio 11 / Anita Lubińska, Alex Lubiński
Współpraca artystyczna: Adriana MAńskiewicz, Adam Dorau
Projekty graficzne: Świat Reklamy / Kamila Soch
Wystawa ze zbiorów Muzeum Krakowa i Muzeum Etnograficznego w Toruniu

 

Przedłużamy możliwość zwiedzania wystawy do 26.02.2023.

stones to heal erectile dysfunction non perscription pills for ed safe pills for ed real male enhancement that works v10 plus male enhancement price liborectin male enhancement reviews male enhancement pills called control gold rhino pill review thanadar and swag sexual enhancement drug which male enhancer really work dr oz male enhancement gummies best sex enhancement pills for male in philippines supplements for penile growth is there really such a thing as male enhancement pills viagra does is it a penis enlargement product black oval pill avls sex pills lose weight while drinking beer mounjaro better than wegovy how did chaz bono lose weight do you look taller when you lose weight what time should i stop eating to lose weight best diet alcoholic drinks for weight loss how much cbd do i need to relieve joint pain are keoni cbd gummies legitimate just cbd hemp infused gummies 500mg benefits of isolate cbd when to take cbd for sleep disorder 15mg cbd help sleep how to tell if cbd product is legit cbd tablets vs gummies delta 9 gummies 50 mg cbd gummies for anxiety and sleep best rated cbd gummies for arthritis online thc gummies mn best cbd gummies online thc gummies calories cbd gummies lord jones homemade cbd products cbd gummy bear recipe with jello strongest hemp cbd paste for knee pain