Salonik prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej Powrót

Salonik prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

Profesor Maria Znamierowska-Prüfferowa była twórczynią Muzeum Etnograficznego, funkcjonującego od 1 stycznia 1959 r. jako samodzielna instytucja, przekształcona z Działu Etnograficznego Muzeum w Toruniu. Organizując dział wkrótce po przyjeździe z Wilna, w 1946 r., Maria Znamierowska-Prüfferowa od początku planowała utworzenie samodzielnego muzeum, a także skansenu. Doprowadziła do powstania Muzeum, była jego dyrektorem do czasu odejścia na emeryturę w 1972 r. Kontakt, współpracę z Muzeum utrzymywała Profesor do końca życia. Podjęła decyzję testamentalnego przekazania do muzeum “naukowych i wszelkich przedmiotów potrzebnych do urządzenia stałej ekspozycji pamiątkowej dotyczącej styku kultur”, jak to sformułowała osobiście, a co od początku rozumiane było jako ekspozycja biograficzna Jej poświęcona. Bogatą osobowość Profesor, liczne zainteresowania, kontakty ze znanymi, ciekawymi ludźmi odzwierciedla licząca ponad 50 metrów bieżących akt spuściźna, ciągle jeszcze porządkowana i opracowywana. W czerwcu 2008 r., w 110 rocznicę urodzin Profesor otwarta została stała ekspozycja poświęcona założycielce Muzeum. W przytulnym pomieszczeniu w Arsenale zgromadzono przedmioty pochodzące z niewielkiego, zatłoczonego mieszkania przy ul. Krasińskiego 15. Staraliśmy się oddać jego wyjątkowy nastrój. Na ekspozycji znalazł się więc fortepian, charakterystyczne meble z czeczotki, tkaniny, obrazy, oraz bardzo wiele drobiazgów. Pokazujemy też wybór Jej dokumentów dotyczących nauki, pracy oraz życia osobistego.

 

 

Scenariusz wystawy: Hanna Muzalewska-Alexandrowicz
Oprawa plastyczna: Małgorzata Wojnowska-Sobecka
Sponsor wystawy: Firma BUDTECH Toruń

best male enhancer in india best way to get over sexual performance anxiety white elephant male enhancement sex driven meaning high sex drive and mental illness as a christain can i enlarge my penis male enhancement pills on percilla tulsa stores does covid increase your sex drive lack of sleep and low sex drive gay blowjob premature ejaculation dapoxetine for premature ejaculation does prolong male enhancement work sex drive full cast best libido supplements for males dopamine and premature ejaculation better than viagra wonder pill loss of appetite missed period no sex drive iodine sex drive premature ejaculation tablets in tamilnadu mens health male enhancement drugs to decrease sex drive curing premature ejaculation with garlic are cbd gummies legal in texas where to get cbd gummies to stop smoking cbd isolate for pain cbd gummies carnival cruise cbd oil for anxiety and depression dosage 25 mg cbd gummies corvallis oregon best cbd thc for sleep canada highest rated cbd sleep gummies cbd as a topical for pain interact with blood thinners best for pain cbd ratio hemp gummies cbd oil wana gummies cbd 10 to 1 100mg least expensive cbd gummies recipe for cbd sugar free gummies creekside pharms cbd gummies reviews cbd topical for pain austin do cbd melatonin gummies work organic revolution cbd gummies