Salonik prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej Powrót

Salonik prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

Profesor Maria Znamierowska-Prüfferowa była twórczynią Muzeum Etnograficznego, funkcjonującego od 1 stycznia 1959 r. jako samodzielna instytucja, przekształcona z Działu Etnograficznego Muzeum w Toruniu. Organizując dział wkrótce po przyjeździe z Wilna, w 1946 r., Maria Znamierowska-Prüfferowa od początku planowała utworzenie samodzielnego muzeum, a także skansenu. Doprowadziła do powstania Muzeum, była jego dyrektorem do czasu odejścia na emeryturę w 1972 r. Kontakt, współpracę z Muzeum utrzymywała Profesor do końca życia. Podjęła decyzję testamentalnego przekazania do muzeum “naukowych i wszelkich przedmiotów potrzebnych do urządzenia stałej ekspozycji pamiątkowej dotyczącej styku kultur”, jak to sformułowała osobiście, a co od początku rozumiane było jako ekspozycja biograficzna Jej poświęcona. Bogatą osobowość Profesor, liczne zainteresowania, kontakty ze znanymi, ciekawymi ludźmi odzwierciedla licząca ponad 50 metrów bieżących akt spuściźna, ciągle jeszcze porządkowana i opracowywana. W czerwcu 2008 r., w 110 rocznicę urodzin Profesor otwarta została stała ekspozycja poświęcona założycielce Muzeum. W przytulnym pomieszczeniu w Arsenale zgromadzono przedmioty pochodzące z niewielkiego, zatłoczonego mieszkania przy ul. Krasińskiego 15. Staraliśmy się oddać jego wyjątkowy nastrój. Na ekspozycji znalazł się więc fortepian, charakterystyczne meble z czeczotki, tkaniny, obrazy, oraz bardzo wiele drobiazgów. Pokazujemy też wybór Jej dokumentów dotyczących nauki, pracy oraz życia osobistego.

 

 

Scenariusz wystawy: Hanna Muzalewska-Alexandrowicz
Oprawa plastyczna: Małgorzata Wojnowska-Sobecka
Sponsor wystawy: Firma BUDTECH Toruń

drugs to treat high sex drive african superman male enhancement pills keoni cbd gummies for ed rocket man male enhancement where can i buy male enhancement gummies new ed drug stendra cost per pill rail male enhancement review male enhancement drugs over the counter what do penis enlargement pills contain adam and eve ed pills it works gummies for weight loss reviews this american life diet pills healthy low carb dinner recipes to lose weight dr juan weight loss gummies via keto gummies uk best protein bars to lose weight can apple cider vinegar gummies cause stomach pain is there an oral version of wegovy best weight loss pills men it works slimming gummies vs goli can i lose weight being a vegetarian melatonin gummies and weight loss what to do after eating to lose weight diet pills comparable to adderall can taken 2 25mg of thc and cbd gummies buy el toro cbd gummies thc gummies sour cbd chronic pain ncbi cbd gummies dublin purekana cbd gummies dr juan peyton manning cbd gummies reviews of cbd products cold pressed clinical cbd gummies buy the best hemp gummies cbd product targeting gvhd cbd for back pain research premium hemp gummy bears cbd gummies for tooth pain legal limit thc on cbd products cbd gummies anxiety and depression