Po słońce i wodę… Powrót

Po słońce i wodę…

Wystawa była czynna do 30 września 2011 r.
Dziękujemy wszystkim zwiedzającym
, sponsorom i patronom medialnym

 

Wystawa Po słońce i wodę. Moda i obyczaje plażowe opowiada o zmianach, jakie zachodziły w zwyczajach związanych z szeroko rozumianym relaksem nad wodą. Oryginalne i zrekonstruowane dawne stroje plażowe, reprodukcje kart pocztowych oraz fotografii, archiwalne filmy to tylko niektóre z elementów ekspozycji, która w maju otwarta będzie w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

Plażowanie jest ciekawym zjawiskiem kulturowym, wiążącym się niegdyś z koniecznością ścisłego przestrzegania zasad etykiety. Niestosowanie jej groziło posądzeniem o nieprzyzwoitość lub brak dobrego wychowania. Obyczaje obowiązujące na plażach zmieniały się z biegiem lat. Różne były też stroje plażowe, coraz śmielej odkrywające części damskich i męskich ciał. Zmieniało się także podejście ludzi do samego opalania – albo skrzętnie chroniono się przed słonecznymi promieniami albo wręcz przeciwnie – wylegiwano się na słońcu, aby jak najszybciej zbrązowieć. Dla miłośników relaksu nad wodą rozwijał się przemysł wytwarzający plażowe akcesoria, takie jak kosze, leżaki, parasole, parawany, a także stroje, kosmetyki, sprzęt sportowy.

Plażowanie związane jest nie tylko z morzem. Liczne kąpieliska funkcjonowały nad rzekami i jeziorami, a od lat międzywojennych słonecznych i wodnych kąpieli zażywać można było również na miejskich basenach. W związku z tym na wystawie znajdą się także informacje i fotografie pokazujące plaże i pływalnie w miastach: Toruniu, Warszawie i Poznaniu. Oprócz zwyczajów związanych wyłącznie z odpoczynkiem nad wodą, wystawa prezentować będzie także jego otoczenie: kurorty, pensjonaty, kawiarenki.
(opr. H. Łopatyńska)

Kurator: Hanna Łopatyńska
Oprawa plastyczna: Małgorzata Wojnowska-Sobecka
Oprawa dźwiękowa: Rafał Kołacki
 

Wystawa zorganizowana przy współpracy

Na materiałach promocyjnych wykorzystano rycinę ze zbiorów Muzeum Sopotu

Sponsor wystawy:

 

Patroni medialni:

 

 

cialix male enhancement review dr oz how can you get an erection without pills can jogging cure erectile dysfunction the silver bullet male enhancement using others erectile dysfunction medication cannutopia cbd gummies male enhancement male enhancement pills commercial vigor strike male enhancement dietary supplement for male enhancement male enhancement pills permanent healthy diet plan to lose weight and gain muscle 1 month lose weight challenge how much weight can you lose on carnivore diet can t lose weight why keto fit pills on shark tank belvic new diet pill can you still buy ephedrine diet pills keto bites gummies shark tank reviews home workout to lose weight fit body diet pills can i lose weight eating frozen meals does keto max pills work goli apple cider vinegar gummies rite aid apple cider vinegar keto diet pills cbd gummies for alcoholism shark tank does cbd promote rem sleep anxiety meds and cbd oil can cbd oil make pain worse best cbd oil for anxiety reviews legalizing cbd products lucky market best cbd for nerve pain relief cbd sleep drops uk cbd pain relief near me cbd thc gummies for sleep canada best pain relief emu cbd cbd for sleep seizures what benefits are from cbd cbdn can ca veterans use cbd products how long does a 10mg cbd gummy last what cbd gummies are best to quit smoking