Po słońce i wodę… Powrót

Po słońce i wodę…

Wystawa była czynna do 30 września 2011 r.
Dziękujemy wszystkim zwiedzającym
, sponsorom i patronom medialnym

 

Wystawa Po słońce i wodę. Moda i obyczaje plażowe opowiada o zmianach, jakie zachodziły w zwyczajach związanych z szeroko rozumianym relaksem nad wodą. Oryginalne i zrekonstruowane dawne stroje plażowe, reprodukcje kart pocztowych oraz fotografii, archiwalne filmy to tylko niektóre z elementów ekspozycji, która w maju otwarta będzie w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

Plażowanie jest ciekawym zjawiskiem kulturowym, wiążącym się niegdyś z koniecznością ścisłego przestrzegania zasad etykiety. Niestosowanie jej groziło posądzeniem o nieprzyzwoitość lub brak dobrego wychowania. Obyczaje obowiązujące na plażach zmieniały się z biegiem lat. Różne były też stroje plażowe, coraz śmielej odkrywające części damskich i męskich ciał. Zmieniało się także podejście ludzi do samego opalania – albo skrzętnie chroniono się przed słonecznymi promieniami albo wręcz przeciwnie – wylegiwano się na słońcu, aby jak najszybciej zbrązowieć. Dla miłośników relaksu nad wodą rozwijał się przemysł wytwarzający plażowe akcesoria, takie jak kosze, leżaki, parasole, parawany, a także stroje, kosmetyki, sprzęt sportowy.

Plażowanie związane jest nie tylko z morzem. Liczne kąpieliska funkcjonowały nad rzekami i jeziorami, a od lat międzywojennych słonecznych i wodnych kąpieli zażywać można było również na miejskich basenach. W związku z tym na wystawie znajdą się także informacje i fotografie pokazujące plaże i pływalnie w miastach: Toruniu, Warszawie i Poznaniu. Oprócz zwyczajów związanych wyłącznie z odpoczynkiem nad wodą, wystawa prezentować będzie także jego otoczenie: kurorty, pensjonaty, kawiarenki.
(opr. H. Łopatyńska)

Kurator: Hanna Łopatyńska
Oprawa plastyczna: Małgorzata Wojnowska-Sobecka
Oprawa dźwiękowa: Rafał Kołacki
 

Wystawa zorganizowana przy współpracy

Na materiałach promocyjnych wykorzystano rycinę ze zbiorów Muzeum Sopotu

Sponsor wystawy:

 

Patroni medialni:

 

 

help google fetch shows viagra text home male enhancement tips where can you buy sex pills you want some penis enlargment pills sexual enhancement pills uk male enhancement show up on a drug test best drug to treat premature ejaculation erectile dysfunction cures that work how do u fix erectile dysfunction wellbutrin to treat low sex drive over the counter ed pills nz vigrx male enhancement ingredients do penis growth pills work enduredge male enhancement cbd gummies best sex enhancement pills usa sphere labs male enhancement review strongmen male enhancement pills does cbd gummies work sexually penis enlargment pills for girth can hypnotherapy help with premature ejaculation weight loss supplements zippay ignite keto gummies ingredients herbal dietary weight loss supplement for sale do keto luxe gummies work how to burn belly fat in less than a week burn belly fat women exercises truth about weight loss supplements are keto gummies safe for everyone bioscience keto gummies pioneer woman what can i drink to burn fat belly do cold showers burn belly fat weight loss amino acid supplements cbd freeze pain relief roll on herpes cbd gummies cannabis gummies legal cbd gummies medford oregon thc gummies shakopee cbd clinic pain relief level 3 thc gummy bears ventura county cbd help depression and anxiety