Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropologiczna opowieść Powrót

Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropologiczna opowieść

Wystawa „Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropologiczna opowieść” w sposób wieloaspektowy podejmuje zagadnienie rodzicielstwa. Prezentowany zbiór sztuki ludowej i nieprofesjonalnej ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu oraz sztuki współczesnej z uznanych kolekcji muzealnych i prywatnych, ma na celu ukazanie kulturowych zmian zachodzących w ujęciu tego tematu i przedstawienie go w szerokim kontekście społecznym. To spojrzenie dopełniają takie obiekty i nośniki jak fotografia, film, plakat, rejestracje teatralne, blogi internetowe, poradniki dla matek, wywiady, pamiątki prywatne. Ekspozycja będzie miejscem dyskursu na temat ideału matki, archetypów Ewy i Maryi (w tym fenomenu kultu maryjnego w Polsce), a także przemian ról społecznych warunkowanych płcią oraz biologicznego aspektu macierzyństwa wraz z ukazaniem codzienności matek. Ekspozycja jest pierwszą realizacją tematu macierzyństwa z użyciem tak różnorodnych środków i w tak wielowątkowy sposób w polskim wystawiennictwie etnograficznym.

Kuratorka i autorka scenariusza: Aleksandra Jarysz
Oprawa plastyczna: Barbara Górka
Współpraca: Joanna Sójka
Patronat medialny: magazyn “Arteon”, Polskie Radio PiK, portal “Miasto z Dzieckiem”
Wystawa otwarta: 30.11.2018-26.05.2019

foods to boost sex drive sexual performance enhancing drugs botox penis enlargment best male enhancement pills permanent results when does the male sex drive decrease gummies for premature ejaculation does gabapentin effect sex drive perimenopause and sex drive premature ejaculation therapeutic area does chinese medicine work for erectile dysfunction pfizer free viagra program how i cured my severe premature ejaculation do any male enhancement pills work premature ejaculation is it bad beat cbd oil for chronic pain cbd vs thc for nerve pain bio health cbd gummies cbd gummies to help focus can you bring cbd gummies into australia hemp cbd gummies side effects cbd gummies with thc for sale jolly green hemp gummies review where to get cbd gummies for pain does cbd vape juice help with pain cbd oil for somatic anxiety what effects do cbd gummies have can i give my child cbd oil for anxiety buy cbd for anxiety can cbd oil worsen anxiety buy delta cbd gummies super cbd gummies shark tank cbd hemp for sleep safest cbd gummy companies cbd oils for anxiety and pain cbd for sleep scholarly articles how long does cbd oil take to work on anxiety does cbd gummies have thc biolife cbd gummies for enlargement is there any evidence of cbd oil causes muscle pain best cbd vape juice for sleep