Kamieniec Podolski – Kijów – Toruń Powrót

Kamieniec Podolski – Kijów – Toruń

„Kamieniec Podolski – Kijów – Toruń” – wystawa grafik Yulyi Tabenskiej

Yulya Tabenska – ukraińska malarka, twórczyni artbooków, ilustratorka książek, wykładowczyni akademicka. Absolwentka Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy – Politechniki Kijowskiej oraz Ukraińskiej Akademii Druku we Lwowie. Dwukrotna stypendystka programu Ministra Kultury RP – „Gaude Polonia”. Artystka specjalizuje się w tworzeniu obrazów oraz ilustracji posługując się techniką kolażu oraz „mixed media”, ostatnio również asamblażu, czyli formą sztuki prezentującą trójwymiarowe kompozycje, tworząc nurt Emotional Assemblage, odwołujący się do uczuć i relacji międzyludzkich. Jest jedną z prekursorek nowoczesnego spojrzenia na sztukę folklorystyczną w Ukrainie – nurtów Modern Etno oraz Fantom’s Memories – niemal baśniowego podejścia do prawdziwych wydarzeniach historycznych. Ma na swoim koncie kilkanaście publikacji, w tym nagrodzonych w swoim kraju i za granicą. Pochodząca z Kamieńca Podolskiego artystka, od ponad 3 lat mieszka i tworzy w Toruniu. Na outdoorową wystawę składają się dwa cykle: „WSPOMNIENIA, których nie było” oraz „Trzy wymiary EMOCJI”. Dziedziniec muzeum, wstęp wolny.

natural alternative to viagra and cialis do kegel excersizes really help with premature ejaculation stick shift male enhancement pills does maca powder help with premature ejaculation nitritex male enhancement pills does harvard pilgrim cover ed pills dr matthew christman naval medical center study erectile dysfunction endovex male enhancement reviews highya what supplements help male libido erectile dysfunction medication covered by taxes long term cure for premature ejaculation does any male enhancement pill work can viagra help your heart fastest way to cure premature ejaculation dr lam weight loss pills weight loss pills bodybuilding weight loss pill ephedrine b12 dietary supplement weight loss gummies for pain relief thc v gummies near me trident cbd gummies price edible gummies thc 350 cbd gummy no thc cloud 8 thc gummies coa for cbd gummies discount cbd products for sale orange slice cbd gummies how long do thc gummies stay in system the inventory cbd gummies medical marijuana cbd gummies cbd body pain relieve would using cbd help anxiety typical dosage of cbd for arthritis pain are cbd gummies bad for your kidneys cbd tinctures products best cbd roll on for muscle pain cbd help sleep uk fireball gummies thc reviews negative effects of thc gummies cbd gummies henderson