Etnoklimaty 2013 | 6. edycja konkursu fotograficznego Powrót

Etnoklimaty 2013 | 6. edycja konkursu fotograficznego

4 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Jury 6. edycji konkursu fotograficznego Etnoklimaty.

W Jury konkursu zasiedli:
– dr Hubert Czachowski – Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu
– Jerzy Janczarski – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
– dr hab. Krzysztof Olechnicki z Instytutu Socjologii UMK w Toruniu
 Jacek Smarz – Dziennik toruński Nowości (fotoreporter)

 

Pod naradzie Jury wybrało 13 zdjęć na wystawę prezentującą wyniki konkursu. Spośród nich nagrodzono 3 fotografie. Przyznano również 3 wyróżnienia. 7 zdjęć zakwalifikowano na wystawę pokonkursową.


Nagrody:

I nagroda (1000 zł brutto, nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego) dla Macieja Iwaniszewskiego za zdjęcie Mennonici w Belize (kod fotografii 52d)

//// 

II nagroda (nagroda rzeczowa od Dziennika Nowości) dla Katarzyny Gauer za zdjęcie Przed ceremonią (kod fotografii 16a)


///


III nagroda
 (nagroda rzeczowa od Muzeum Etnograficznego w Toruniu) dla Jacka Melerskiego za zdjęcie W duecie (kod fotografii 38c)

 

Wyróżnienia rzeczowe przyznano:

Aleksandrze Kossowskiej za zdjęcie Święto Meskel  (kod fotografii 56b)

///

Leszkowi Pilichowskiemu za zdjęcie Zlot motocyklistów (kod fotografii 66c)

///

Kornelii Głowackiej-Wolf za zdjęcie Szlaban (kod fotografii 67b)

 

Ponadto na wystawę pokonkursową zakwalifikowano następujące fotografie:

• 26c – zdjęcie Mural autorstwa Konrada Sochy z Łodzi
• 32e – zdjęcie Modelka autorstwa Pauliny Pleskot ze Szczecina
• 46b – zdjęcie W potrzasku autorstwa Halinki Rzewuskiej z Torunia
• 47c – zdjęcie La Mercè autorstwa Mateusza Rzewuskiego z Torunia
• 48a – zdjęcie Wszyscy do zwózki autorstwa Marcina Stańczyka z Tychów
• 48d – zdjęcie Obchód autorstwa Marcina Stańczyka z Tychów
• 48e – zdjęcie Rój autorstwa Marcina Stańczyka z Tychów

 

 

Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników (Regulamin konkursu pkt. 5.5)

 

Regulamin konkursu fotograficznego Etnoklimaty 2013

 

Zobacz zdjęcia nagrodzone w poprzednich edycjach >

retro vigor male enhancement pills will viagra help me climax zinc supplement sex drive infinity male enhancement pills supplements for male libido nootriment does jelqing help with erectile dysfunction dragon power male enhancement reviews blue steel male enhancement pills danger of penis enlargement pills erectile dysfunction medication aimed at old men pills to melt belly fat apple cider vinegar gummies good for you does keto diet help migraines diabetes drug to lose weight australia mach 5 keto gummies customer service number best diet for cardio weight loss miracle 360 diet pill different keto pills on market wegovy long term effects keto diet pills kelly clarkson swimming workouts to lose weight does lipitor help you lose weight thc gummies legal in tennessee cbd social anxiety aspergers botanical garden cbd gummies review hemp lab cbd gummies cbd gummies gardnerma ocanna cbd gummies high strength cbd gummies uk cbd gummies pensacola pure hemp gummy 300mg lemon flavour cbd gummies low dose best cbd for nerve pain cbd for pms anxiety independent relief cbd gummies hemp bombs gummies cbd gel for muscle pain cbd gummies dangerous cbd pain relief rubs regen cbd gummies shark tank