Etnoklimaty Powrót

Etnoklimaty

WYNIKI KONKURSU

Miło nam poinformować, że 26 października br. odbyło się posiedzenie Jury 5. edycji konkursu fotograficznego Etnoklimaty.

Celem konkursu była fotograficzna rejestracja tematów związanych z kulturami tradycyjnymi i ludowymi, wielokulturowością, współczesnymi przejawami tradycji, kulturami lokalnymi i regionalnym, subkulturami, kulturą popularną. Zachęcamy do poszukiwania różnorodności kulturowej, interesujących przejawów codzienności zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w miejscach, które odwiedzamy podczas podróży.

Jury w składzie:

– prof. Witold Chmielewski z Zakładu Plastyki Intermedialnej UMK w Toruniu
– dr Hubert Czachowski – Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu
– Jerzy Janczarski – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
– dr hab. Krzysztof Olechnicki z Instytutu Socjologii UMK w Toruniu
– Szymon Spandowski – Dziennik toruński „Nowości”
 

nagrodziło następujące fotografie:
 

Nagrody:

 • I nagrodę (1000 zł brutto, nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego) przyznano zdjęciu z cyklu Chasydzi, autorstwa Roberta Garstki z Będzina (kod zdjęcia E7_4)

   
 • II nagrodę (nagroda rzeczowa od Dziennika Nowości) przyznano zdjęciu Droga, autorstwa Grażyny Nowak z Warszawy (kod zdjęcia E16_1)

   
 • III nagrodę (nagroda rzeczowa od Muzeum Etnograficznego w Toruniu) przyznano zdjęciu Perzowa babcia, autorstwa Mateusza Witkowskiego z Hańska Pierwszego (kod zdjęcia E26_1)

   

Wyróżnienia rzeczowe przyznano:

 • Za zdjęcie Odpoczynek, autorstwa Tomasza Okoniewskiego z Korczyny (kod zdjęcia E44_2)

   
 • Za zdjęcie Członkinie Kapeli z Dywina, autorstwa Tomasza Poskrobko z Białegostoku (kod zdjęcia E57_4)

   
 • Za zdjęcie Pobłogosław Panie plon, autorstwa Pawła Tadejko z Białegostoku (kod zdjęcia E66_2)

   


Ponadto na wystawę pokonkursową zakwalifikowano następujące fotografie:

 • E8_2 Zdjęcie Ostatni właściciel, autorstwa Adama Falkowskiego z Bielska Podlaskiego
 • E10_4 Zdjęcie Drzewo rodzące dzbanki, autorstwa Anny Gałwy z Radomska
 • E12_3 Zdjęcie Garbarnia, autorstwa Olgi Górki z Radomia
 • E13_1 Zdjęcie Zmiana, autorstwa Włodzimierza Staszczyka z Brzezin
 • E16_4 Zdjęcie Przydrożne krzyże, autorstwa Grażyny Nowak z Warszawy
 • E21_1 Zdjęcie Praczki, autorstwa Marcina Woźniaka z Wrocławia
 • E25_3 Zdjęcie Można używać do pisania, a przy tym jeszcze świetnie wyglądać, autorstwa Barbary Chojnowskiej z Torunia
 • E26_2 Zdjęcie Piątka, autorstwa Mateusza Witkowskiego z Hańska Pierwszego
 • E26_4 Zdjęcie Przez Narew, autorstwa Mateusza Witkowskiego z Hańska Pierwszego
 • E28_4 Zdjęcie Połów, autorstwa Jana Kalinowskiego z Łysomic
 • E28_5 Zdjęcie W oczekiwaniu na szczęśliwy numer, autorstwa Jana Kalinowskiego z Łysomic
 • E31_1 Zdjęcie Ludzka wieża, autorstwa Mateusza Tęczy z Częstochowy
 • E32_2 Zdjęcie Pancerne muzeum, autorstwa Leszka Kozłowskiego z Torunia
 • E33_4 Zdjęcie Fenomen koni w Kazachstanie, autorstwa Szymona Nawrata z Zabrza
 • E35_2 Zdjęcie Powiew, autorstwa Doroty Pyry z Gdańska
 • E36_1 Zdjęcie Mały pasterz na osiołku, autorstwa Aleksandry Słomskiej z Torunia
 • E36_5 Zdjęcie Wakacje w górach, autorstwa Aleksandry Słomskiej z Torunia
 • E44_1 Zdjęcie W warsztacie mistrza, autorstwa Tomasza Okoniewskiego z Korczyny
 • E44_3 Zdjęcie Praca o poranku, autorstwa Tomasza Okoniewskiego z Korczyny
 • E45_3 Zdjęcie Panna młoda, autorstwa Natalii Karasiewicz z Ostaszewa
 • E46_5 Zdjęcie Przywiązanie, autorstwa Magdaleny Korowoł z Piekar Śląskich
 • E48_4 Zdjęcie Dwie kultury, autorstwa Dewaki Kończaka z Łodzi
 • E54_1 Zdjęcie Słoneczny targ, autorstwa Patryka Tomaszewskiego z Torunia
 • E57_3 Zdjęcie Obchody zasiewów żyta, autorstwa Tomasza Poskrobko z Białegostoku
 • E58_5 Zdjęcie Podwórko na przedmieściach Krzemieńca, autorstwa Hanny Mielnickiej z Lęborka
 • E60_3 Zdjęcie Młyn i krzyż, autorstwa Filipa Ignatowicza z Gdańska
 • E62_1 Zdjęcie Góra Krzyży, autorstwa Bogusławy Treli z Wrocławia
 • E64_2 Zdjęcie Żniwa w Białkowie, autorstwa Joanny Czyżowicz z Nowej Soli
 • E69_1 Zdjęcie Bolesławieckie Glinoludy 1, autorstwa Sławomira Głowackiego
 • E69_3 Zdjęcie Bolesławieckie Glinoludy 3, autorstwa Sławomira Głowackiego

   

 

Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wynikach konkursu tylko jego laureatów.

Regulamin konkursu fotograficznego Etnoklimaty 2012

Zdjęcia nagrodzone w poprzednich edycjach:
2011>
2010>
2009>

zen pills male enhancement discrete erection pills oyster shell male enhancement pills can you advertise male enhancement pills eleavers male sexual enhancement pills best topical male enhancement male enhancement pills that are fda approved butea superba male enhancement best rhino ed pills the best male enhancement pill at gnc vitamins for male enhancement best ways to enlarge penis 3k platinum male enhancement reviews rhino pill used for free trial male enhancement xtend male enhancement pills how to make natural viagra at home the best penis enlargement exercise black rhino pills work yonggang male enhancement pills magnum rock male enhancement what is the best chinese male enhancement pill olly metabolism gummy ring weight loss supplements vitamin shoppe calomatrix weight loss supplement carrie underwood weight loss supplement 2024 does jumping rope help burn belly fat rapid fat burner diet supplement keto gummy bear reviews apple cider vinegar vinegar gummies belly fat burner shot danielle chevalier burn belly fat how do keto weight loss gummies work do keto clean gummies work acv keto pro gummies fat burning belly fat power keto gummies shark loss tank weight stores keto core acv gummies canada x slim keto acv gummies shark tank which is best supplement for weight loss