Etnoklimaty Powrót

Etnoklimaty

WYNIKI KONKURSU

Miło nam poinformować, że 26 października br. odbyło się posiedzenie Jury 5. edycji konkursu fotograficznego Etnoklimaty.

Celem konkursu była fotograficzna rejestracja tematów związanych z kulturami tradycyjnymi i ludowymi, wielokulturowością, współczesnymi przejawami tradycji, kulturami lokalnymi i regionalnym, subkulturami, kulturą popularną. Zachęcamy do poszukiwania różnorodności kulturowej, interesujących przejawów codzienności zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w miejscach, które odwiedzamy podczas podróży.

Jury w składzie:

– prof. Witold Chmielewski z Zakładu Plastyki Intermedialnej UMK w Toruniu
– dr Hubert Czachowski – Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu
– Jerzy Janczarski – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
– dr hab. Krzysztof Olechnicki z Instytutu Socjologii UMK w Toruniu
– Szymon Spandowski – Dziennik toruński „Nowości”
 

nagrodziło następujące fotografie:
 

Nagrody:

 • I nagrodę (1000 zł brutto, nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego) przyznano zdjęciu z cyklu Chasydzi, autorstwa Roberta Garstki z Będzina (kod zdjęcia E7_4)

   
 • II nagrodę (nagroda rzeczowa od Dziennika Nowości) przyznano zdjęciu Droga, autorstwa Grażyny Nowak z Warszawy (kod zdjęcia E16_1)

   
 • III nagrodę (nagroda rzeczowa od Muzeum Etnograficznego w Toruniu) przyznano zdjęciu Perzowa babcia, autorstwa Mateusza Witkowskiego z Hańska Pierwszego (kod zdjęcia E26_1)

   

Wyróżnienia rzeczowe przyznano:

 • Za zdjęcie Odpoczynek, autorstwa Tomasza Okoniewskiego z Korczyny (kod zdjęcia E44_2)

   
 • Za zdjęcie Członkinie Kapeli z Dywina, autorstwa Tomasza Poskrobko z Białegostoku (kod zdjęcia E57_4)

   
 • Za zdjęcie Pobłogosław Panie plon, autorstwa Pawła Tadejko z Białegostoku (kod zdjęcia E66_2)

   


Ponadto na wystawę pokonkursową zakwalifikowano następujące fotografie:

 • E8_2 Zdjęcie Ostatni właściciel, autorstwa Adama Falkowskiego z Bielska Podlaskiego
 • E10_4 Zdjęcie Drzewo rodzące dzbanki, autorstwa Anny Gałwy z Radomska
 • E12_3 Zdjęcie Garbarnia, autorstwa Olgi Górki z Radomia
 • E13_1 Zdjęcie Zmiana, autorstwa Włodzimierza Staszczyka z Brzezin
 • E16_4 Zdjęcie Przydrożne krzyże, autorstwa Grażyny Nowak z Warszawy
 • E21_1 Zdjęcie Praczki, autorstwa Marcina Woźniaka z Wrocławia
 • E25_3 Zdjęcie Można używać do pisania, a przy tym jeszcze świetnie wyglądać, autorstwa Barbary Chojnowskiej z Torunia
 • E26_2 Zdjęcie Piątka, autorstwa Mateusza Witkowskiego z Hańska Pierwszego
 • E26_4 Zdjęcie Przez Narew, autorstwa Mateusza Witkowskiego z Hańska Pierwszego
 • E28_4 Zdjęcie Połów, autorstwa Jana Kalinowskiego z Łysomic
 • E28_5 Zdjęcie W oczekiwaniu na szczęśliwy numer, autorstwa Jana Kalinowskiego z Łysomic
 • E31_1 Zdjęcie Ludzka wieża, autorstwa Mateusza Tęczy z Częstochowy
 • E32_2 Zdjęcie Pancerne muzeum, autorstwa Leszka Kozłowskiego z Torunia
 • E33_4 Zdjęcie Fenomen koni w Kazachstanie, autorstwa Szymona Nawrata z Zabrza
 • E35_2 Zdjęcie Powiew, autorstwa Doroty Pyry z Gdańska
 • E36_1 Zdjęcie Mały pasterz na osiołku, autorstwa Aleksandry Słomskiej z Torunia
 • E36_5 Zdjęcie Wakacje w górach, autorstwa Aleksandry Słomskiej z Torunia
 • E44_1 Zdjęcie W warsztacie mistrza, autorstwa Tomasza Okoniewskiego z Korczyny
 • E44_3 Zdjęcie Praca o poranku, autorstwa Tomasza Okoniewskiego z Korczyny
 • E45_3 Zdjęcie Panna młoda, autorstwa Natalii Karasiewicz z Ostaszewa
 • E46_5 Zdjęcie Przywiązanie, autorstwa Magdaleny Korowoł z Piekar Śląskich
 • E48_4 Zdjęcie Dwie kultury, autorstwa Dewaki Kończaka z Łodzi
 • E54_1 Zdjęcie Słoneczny targ, autorstwa Patryka Tomaszewskiego z Torunia
 • E57_3 Zdjęcie Obchody zasiewów żyta, autorstwa Tomasza Poskrobko z Białegostoku
 • E58_5 Zdjęcie Podwórko na przedmieściach Krzemieńca, autorstwa Hanny Mielnickiej z Lęborka
 • E60_3 Zdjęcie Młyn i krzyż, autorstwa Filipa Ignatowicza z Gdańska
 • E62_1 Zdjęcie Góra Krzyży, autorstwa Bogusławy Treli z Wrocławia
 • E64_2 Zdjęcie Żniwa w Białkowie, autorstwa Joanny Czyżowicz z Nowej Soli
 • E69_1 Zdjęcie Bolesławieckie Glinoludy 1, autorstwa Sławomira Głowackiego
 • E69_3 Zdjęcie Bolesławieckie Glinoludy 3, autorstwa Sławomira Głowackiego

   

 

Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wynikach konkursu tylko jego laureatów.

Regulamin konkursu fotograficznego Etnoklimaty 2012

Zdjęcia nagrodzone w poprzednich edycjach:
2011>
2010>
2009>

fury male enhancement male peak ultra male enhancement male enhancement clinic las vegas inventor of viagra son male height enhancement surgery penis glans vac enlarger first time having sex premature ejaculation jet blue male enhancer normal male libido xanogen male enhancement pills nitric oxide supplements for sexual health premature ejaculation cure books how long does it take for vigrx plus to work how to help a man who has erectile dysfunction ever erect male enhancement pills penis enlarging foods erectile dysfunction and testosterone surgical male enhancement cost belly fat diet pills gnc what to do when taking keto pills how much is just keto diet pills best and fastest diet pills pay me to lose weight just lose weight gaithersburg number one weight loss pill for belly fat protein powder to lose weight and build muscle can mango help you lose weight how much weight did post malone lose is it safe to take the keto pills keto burn pill ingredients water diet for weight loss can going vegetarian help you lose weight how to get a lab to lose weight how many bottles of water to lose weight short workouts to lose weight belly fat burner pills without exercise keto drive pills review oatmeal drink to lose weight tips for endomorphs to lose weight how did loni love lose weight