Etnofotozofia Andrzeja Różyckiego Powrót

Etnofotozofia Andrzeja Różyckiego

Andrzej Różycki (1942-2021) – artysta, fotograf, filmowiec, kolekcjoner, etnograf, teoretyk sztuki, fotozof, to jedna z najważniejszych postaci powojennej sztuki polskiej nurtu neoawangardowego.

Historia, pamięć i tożsamość na kanwie jego eksperymentów z procesem technologicznym i uplastycznieniem fotografii, celem poszukiwania sacrum, to podstawy jego autorskiego programu sztuki – fotozofii.

Na wystawie wątki z twórczości Różyckiego ukazane zostaną przez pryzmat jego peregrynacji etnograficznych.

Będą to zarówno sztandarowe cykle fotografii (fotogramy, asamblaże i fotokolaże), jak i filmy etnograficzno–antropologiczne, a także – po raz pierwszy – przekrojowa prezentacja jego kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej oraz sztuki prowincji.

Ekspozycja to również symboliczny powrót artysty do Torunia – miejsca, w którym wraz z grupą fotograficzną „Zero – 61” rozpoczynał on drogę artystycznej kreacji.

 

Kuratorzy: Hubert Czachowski, Aleksandra Jarysz, Karol Jóźwiak

Miejsce: Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Arsenał, I p. (bez windy).

Wernisaż: 20.05.2023 r., g. 16.00.

Wstęp na wernisaż jest bezpłatny.

Wystawa potrwa do 17.12.2023 roku.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

tony stewart ed pills superhard sex pills nyc distribution daughter helps dad viagra how to use ginger to cure premature ejaculation what do natural male enhancements do alpha male enhancement pills australia drug for premature ejaculation over the counter male enhancement pill in a capsule sungle endura natural male enhancement how does natural male enhancement work homemade fat burner pills diet pills and anxiety medication keto burning fat pills lose weight to get pregnant consumer review best diet pill pure coffee diet pills do keto kc 300iet pills work how much weight can you lose by cutting out soda mixing lexapro and diet pills synonyms for lose weight fat loss pills work is there a pill that burns fat blood pressure medication cialis every 10 mmhg never blood pressure medication when is low blood pressure an emergency room treatment melatonin and blood pressure medication pulmonary high blood pressure treatment can taking iron pills affect blood pressure blood pressure drug recall how many points does blood pressure medications lower generic drugs for blood pressure does blood pressure medications help with sepsis ranking of cbd pills for pain cbd oil does not let me sleep cbd for adhd anxiety how often to use cbd for pain sunset cbd hemp gummies review cbd kidney stone pain can cbd oil rubbed on feet ease diabetic foot pain cbd for anxiety evidence