Dla żeglowania bezpiecznego Powrót

Dla żeglowania bezpiecznego

„Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych” to wystawa związana z Rokiem Rzeki Wisły. Na ekspozycji zaprezentowany jest temat religijności wodniaków – żeglarzy, sterników, flisaków, oryli i rybaków, czyli ludzi pracujących na rzece. Była to subkultura zawodowa szczególnie narażona na wiele niebezpieczeństw i „rychłą śmierć” przez utonięcie. Stąd też brała się wyjątkowa religijność wodniaków. Ekspozycja ukazuje kult  świętych patronów, ale też pracę „wodnych ludzi”. W tle ukazują się panoramy nadwiślańskich miast na szlaku Wisły, od miasta Strumień, po Gdańsk.

Kurator, autor scenariusza wystawy: Artur Trapszyc

Współpraca: Dorota Kunicka

Aranżacja plastyczna: Barbara Górka

Wernisaż: 24 czerwca 2017 r., godz. 17.00

Wydarzenie w ramach Roku Rzeki Wisły 2017

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 


 

deer antler velvet male enhancement qelbree sex drive houston erectile dysfunction specialist penis enlargement medicine orlando premature ejaculation spray promescent male enhancement best does phentermine lower sex drive sex drive during ramadan aripiprazole sex drive do male enhancement pills affect vision how to boost sex drive food high volume lifting sex drive male enhancement pills compare pxp male enhancement arimidex and male libido canadian viagra online medication to lower sex drive mirena sex drive return where can i buy man up male enhancement pills max male enhancement side effects sex store on northside drive does yohimbe work for premature ejaculation testosterone levels fine low sex drive how to increase sex drive going through menopause melanotan ii sex drive how long after birth before sex drive returns can i get cbd gummies at walgreens does cbd only help pain cbd oil hel sleep apnea cbd oil genral anxiety can you give cars cbd oil for pain relief cbd gummies for sale top rated cbd gummies for pain relief does cbd relieve sciatic pain can people with afib eat hemp gummies notpot vegan cbd gummies review can cbd give you anxiety best vegan cbd gummies with price pictures of cbd gummies how to use topical cbd for pain