Ceramika Jana Limonta Powrót

Ceramika Jana Limonta

Celem ekspozycji jest przybliżenie życia Jana Limonta i jego twórczości obejmującej okres od lat 30. do końca lat 70. XX w. Na ekspozycji zaprezentowane są dokumenty i fotografie osobiste oraz rodzinne, jak również liczne wyroby ceramiczne. Towarzyszy im szczególny film pt. „Mój ojciec” zrealizowany w latach 70. XX w. i dokumentujący pracę garncarza w warsztacie. Autorem filmu jest Zbigniew Limont, syn Jana, który przez pewien okres również zajmował się wyrobem ceramiki.

Ze względu na fakt, iż Jan Limont swoją twórczością nawiązywał do garncarskich tradycji wileńskich, na wystawie zaprezentowane zostały także przykładowe wyroby innych garncarzy wywodzących się z terenów Wileńszczyzny (głównie ceramika Aleksandra Azarewicza oraz anonimowa ceramika z Wilna datowana na okres międzywojenny). Zaprezentowano także prace wykonane przez Zbigniewa Limonta w latach 70. XX w. oraz narzędzia i przybory garncarskie pochodzące ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu, które zazwyczaj znajdowały się w każdej pracowni garncarskiej.
W ramach ekspozycji powstała również część edukacyjna, na której planowane są prelekcje, zajęcia i warsztaty poświęcone garncarstwu i ceramice, prowadzone przez Dział Edukacji MET, autorów wystawy oraz profesjonalnych garncarzy.

Ceramika Jana Limonta
Autorzy scenariusza i kuratorzy wystawy: Jarosław Pawlikowski i Grażyna Szelągowska
Oprawa plastyczna: Barbara Górka
Ekspozycja ze zbiorów: Muzeum Etnograficznego w Toruniu, innych muzeów i kolekcji prywatnych
Katalog ekspozycji
Wystawa otwarta: od grudnia 2020

bipolar medication sex drive product x male enhancement new erectile dysfunction medication premature ejaculation hypnosis curse p3 novarel for penis enlargement in men is premature ejaculation when you cant feel it what side of the brain controls sex drive eros male enhancement pills link between serotonin and premature ejaculation can high functioning autism cause low sex drive will testosterone fix my sex drive men high sex drive dating sites doctor choice penis enlargement options upper chakras reduce sex drive will cbd gummies make me high 66mg cbd for anxiety how long cbd gummies take full spectrum cbd delta 9 gummies is cbd gummies good for migraines biolyte cbd gummies for ed gramright natural hemp gummies 45mg cbd thc not helping with fibromyalgia pain cbd flower strains for sleep the best cbd oil for anxiety is hemp cbd good for sleep zen bear cbd gummies does cbd oil help with sleep disorder my soul cbd sleep gummies does cbd really take away pain penguin cbd gummies for men how much cbd do i need for head pain green roads cbd sleep capsules eagle hemp cbd gummies stop smoking reviews what cbd gummies do for you cbd gummies customer reviews super health cbd gummies shark tank best cbd gummies for hot flashes cbd oil for vape for anxiety buy hemp gummy bears can cbd oil help with driving anxiety