Ceramika Jana Limonta Powrót

Ceramika Jana Limonta

Z radością zatem przyjęliśmy ofertę prof. Wiesławy Limont dotyczącą przekazania w darze wyrobów i spuścizny Jej ojca – Jana Limonta, garncarza, który swoją drogę zawodową rozpoczynał w Wilnie, a później po II wojnie światowej, jak wiele osób, osiadł z rodziną w Toruniu. [...] Ceramika Jana Limonta to bardzo ciekawy przykład twórczości rzemieślniczej wywodzącej się z miasta. Pomimo tego, że genetycznie jego garncarstwo nie wywodzi się z kultury wsi, możemy – zgodnie z nowoczesną definicją – rozpatrywać jego działalność w kategoriach twórczości ludowej. Jego ceramika sytuuje się w całym spectrum tego typu wytwórczości i działalności, doskonale uzupełniając naszą wiedzę o ludowym garncarstwie, o mało do tej pory poznany aspekt garncarstwa z pogranicza kultury miejskiej. Wyroby garncarskie Jan Limonta doskonale uzupełniają naszą bogatą i różnorodną kolekcję garncarstwa z terenów całej Polski, liczącą ponad 5 tysięcy obiektów.Z radością zatem przyjęliśmy ofertę prof. Wiesławy Limont dotyczącą przekazania w darze wyrobów i spuścizny Jej ojca – Jana Limonta, garncarza, który swoją drogę zawodową rozpoczynał w Wilnie, a później po II wojnie światowej, jak wiele osób, osiadł z rodziną w Toruniu. Z Przedmowy Huberta Czachowskiego 

autor: Jarosław Pawlikowski, Grażyna Szelągowska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł