Ceramika Jana Limonta Powrót

Ceramika Jana Limonta

Z radością zatem przyjęliśmy ofertę prof. Wiesławy Limont dotyczącą przekazania w darze wyrobów i spuścizny Jej ojca – Jana Limonta, garncarza, który swoją drogę zawodową rozpoczynał w Wilnie, a później po II wojnie światowej, jak wiele osób, osiadł z rodziną w Toruniu. [...] Ceramika Jana Limonta to bardzo ciekawy przykład twórczości rzemieślniczej wywodzącej się z miasta. Pomimo tego, że genetycznie jego garncarstwo nie wywodzi się z kultury wsi, możemy – zgodnie z nowoczesną definicją – rozpatrywać jego działalność w kategoriach twórczości ludowej. Jego ceramika sytuuje się w całym spectrum tego typu wytwórczości i działalności, doskonale uzupełniając naszą wiedzę o ludowym garncarstwie, o mało do tej pory poznany aspekt garncarstwa z pogranicza kultury miejskiej. Wyroby garncarskie Jan Limonta doskonale uzupełniają naszą bogatą i różnorodną kolekcję garncarstwa z terenów całej Polski, liczącą ponad 5 tysięcy obiektów.Z radością zatem przyjęliśmy ofertę prof. Wiesławy Limont dotyczącą przekazania w darze wyrobów i spuścizny Jej ojca – Jana Limonta, garncarza, który swoją drogę zawodową rozpoczynał w Wilnie, a później po II wojnie światowej, jak wiele osób, osiadł z rodziną w Toruniu. Z Przedmowy Huberta Czachowskiego 

autor: Jarosław Pawlikowski, Grażyna Szelągowska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł

viagra with cocaine who do i talk to about premature ejaculation do penis enlargement actually work male enhancement pocatello penis enlargement brisbane vasoflo male performance enhancement top male enhancements pills that work how to train for premature ejaculation cvs extenze male enhancement virmax male enhancement reviews penis enlargement pic can penis enlargement really work do doctors still prscribe diet pills sletrokor diet pills side effects consumer reviews prescription diet pills my diet pill is wearing off what is the best fat burner pill out there diet pill that makes you poop fat how to lose weight eating whatever you want green tea fat burner pills costco review aids diet pill commercial where to buy keto fat burning pills blood pressure pill valsartan medication used for high blood pressure in pregnancy name of pills for high blood pressure what is a water pill for high blood pressure best high blood pressure medication for stress when should you take your blood pressure medication blood pressure pills and corona how to raise low blood pressure due to medication names of high blood pressure medication what do norvasc blood pressure pills look like vitamin b high blood pressure medication ways to lower blood pressure without medication charles stanley eagle hemp gummies can you travel with cbd gummies on a plane cbd helping with chronic pain is thc or cbd better for pain relief does cbd gummies show on drug test what is the top brand of hemp gummies