Ceramika Jana Limonta Powrót

Ceramika Jana Limonta

Z radością zatem przyjęliśmy ofertę prof. Wiesławy Limont dotyczącą przekazania w darze wyrobów i spuścizny Jej ojca – Jana Limonta, garncarza, który swoją drogę zawodową rozpoczynał w Wilnie, a później po II wojnie światowej, jak wiele osób, osiadł z rodziną w Toruniu. [...] Ceramika Jana Limonta to bardzo ciekawy przykład twórczości rzemieślniczej wywodzącej się z miasta. Pomimo tego, że genetycznie jego garncarstwo nie wywodzi się z kultury wsi, możemy – zgodnie z nowoczesną definicją – rozpatrywać jego działalność w kategoriach twórczości ludowej. Jego ceramika sytuuje się w całym spectrum tego typu wytwórczości i działalności, doskonale uzupełniając naszą wiedzę o ludowym garncarstwie, o mało do tej pory poznany aspekt garncarstwa z pogranicza kultury miejskiej. Wyroby garncarskie Jan Limonta doskonale uzupełniają naszą bogatą i różnorodną kolekcję garncarstwa z terenów całej Polski, liczącą ponad 5 tysięcy obiektów.Z radością zatem przyjęliśmy ofertę prof. Wiesławy Limont dotyczącą przekazania w darze wyrobów i spuścizny Jej ojca – Jana Limonta, garncarza, który swoją drogę zawodową rozpoczynał w Wilnie, a później po II wojnie światowej, jak wiele osób, osiadł z rodziną w Toruniu. Z Przedmowy Huberta Czachowskiego 

autor: Jarosław Pawlikowski, Grażyna Szelągowska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł

what is the best chinese sex pills super stud male enhancement can erectile dysfunction be cured permanently testosterone sex drive pills how can i fix erectile dysfunction premature ejaculation pills near me can pregnenolone help with erectile dysfunction asox9 male enhancement formula in stores super panther male enhancement can coffee help your sex drive are male enhancement products like nugenix safe different types of male enhancement pills is trinity keto gummies legit keto max pro gummies cbd gummies keto best fat burner to target belly fat kgc keto gummies reviews best herbs for burning belly fat life style keto gummies weight loss supplements for thyroid patients which cardio machine burns belly fat medically proven caffeine weight loss supplements combat anxiety with cbd cbd gummies information benefits of taking delta 9 gummies the best cbd for social anxiety cbd gummies legal in mexico rejuvenate cbd gummies where to buy cbd products by black women cbd edibles to sleep are there benefits to using cbd for weight loss virility cbd gummies bad reaction to thc gummy delta 8 thc cbd products shikai products cbd broad spectrum hemp extract cbd gummies with thc florida cbd capsules for depression and anxiety cbd products legal in louisiana cbd eczema cbd products