Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich Powrót

Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich

Katalog wystawy "Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich". Ekspozycja prezentuje blisko 250 fotografii Bolesławy i Edmunda Zdanowskich – fotografików wileńskich, uczniów Jana Bułhaka, których tematem prac było miasto, architektura, pejzaże, portrety. Na ekspozycji zobaczyć będzie można ich zdjęcia reportażowe dotyczące wileńskich kiermaszów i jarmarków, organizowanych przy okazji świąt kościelnych. Szczególne miejsce zajmą tu zdjęcia z najpopularniejszego z nich – Kaziuka, a także z kiermaszów świętych Jana, Piotra i Pawła, jak i z okazji Niedzieli Palmowej oraz Zaduszek – wszystkie wykonane w połowie lat 30. XX wieku. Prace Zdanowskich, w całości pochodzące ze zbiorów Muzeum Etnograficznego, przeniosą nas w miniony czas wileńskiej atmosfery, ludzi i miejsc.

autor: Jolanta Jakubowska, Justyna Słomska-Nowak
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 38 zł 20zł

apollo male enhancement gummies male enhancement customer service can i have unprotected sex on placebo pills what cbd gummies help with ed what happens if you take expired extenze vitamins to help increase sex drive bio labs male enhancement what is alpha male enhancement does omega 3 help with erectile dysfunction how much does roman ed pills cost generic erectile dysfunction drugs purchase where can i buy extenze pills evermax male enhancement free trial how to help your erectile dysfunction where can you buy epic male enhancement xr massive male enhancement reviews surge rx male enhancement pills what over the counter pills are good for penis enlargment doctor oz weight loss supplement list cvs weight loss pills what is the mother in acv gummies pro keto burn gummies reviews can the mini pill prevent weight loss keto acv gummies instructions apple cider vinegar 600 mg gummies what are the benefits of apple cider vinegar gummy jennifer garner keto gummies super thermogenic weight loss pills nufarm cbd gummies cbd sour gummy bear cbd benefits sinus congesion full spectrum vegan cbd gummies green apple authentic cbd gummies in mississippi how many cbd gummies for pain are cbd gummies safe for pregnancy vitality cbd natural health products inc reviews of royal blend cbd gummies top cbd brands gummies best cbd for flying anxiety chilled out cbd gummies