Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich Powrót

Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich

Katalog wystawy "Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich". Ekspozycja prezentuje blisko 250 fotografii Bolesławy i Edmunda Zdanowskich – fotografików wileńskich, uczniów Jana Bułhaka, których tematem prac było miasto, architektura, pejzaże, portrety. Na ekspozycji zobaczyć będzie można ich zdjęcia reportażowe dotyczące wileńskich kiermaszów i jarmarków, organizowanych przy okazji świąt kościelnych. Szczególne miejsce zajmą tu zdjęcia z najpopularniejszego z nich – Kaziuka, a także z kiermaszów świętych Jana, Piotra i Pawła, jak i z okazji Niedzieli Palmowej oraz Zaduszek – wszystkie wykonane w połowie lat 30. XX wieku. Prace Zdanowskich, w całości pochodzące ze zbiorów Muzeum Etnograficznego, przeniosą nas w miniony czas wileńskiej atmosfery, ludzi i miejsc.

autor: Jolanta Jakubowska, Justyna Słomska-Nowak
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 38 zł 20zł

propranolol for premature ejaculation does viagra work after prostate removal best male enhancement pills review ayurvedic home remedies for premature ejaculation does amlodipine besylate cause erectile dysfunction viagra next day how to lose weight with metamucil how to lose weight as an endomorph female keto diet pills you take at night cinnamon pills on keto do diet pills work for men canadian diet pills online is it normal to lose weight during pregnancy mexican weight loss diet buy japan hokkaido diet pills keto ultra diet pills in uae what can i eat for breakfast to lose weight ultra keto boost pills reviews help motivate me to lose weight diet pills in the uk get trim pill keto most effective stimulant free diet pills bluebird botanicals cbd extract stomach pain can you overdose off cbd gummies best cbd melatonin for sleep where to buy cbd sleep gummies proper cbd gummies on shark tank can cbd gummies help dementia can you overdose on hemp gummies cbd oil for pain how much best cbd to thc ratio for sleep and relaxation soul cbd gummies reviews how much cbd for stress and anxiety cbd side effects sleep can cbd gummies help with migraine cbd oil for fibromyalgia neck pain cbd for joing pain can cbd make anxiety and depression worse cbd gummies for ed really work does cbd lower anxiety