Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce Powrót

Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce

Książka „Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce” autorstwa Hanny M. Łopatyńskiej opisuje wielkanocne tradycje począwszy od Środy Popielcowej , a skończywszy na Wielkanocnym Wtorku.

Mowa jest o zwyczajach powszechnie znanych i praktykowanych niemalże we wszystkich miejscach Polski, jak i o tych wyjątkowych, związanych wyłącznie z jednym regionem lub miejscowością. Autorka wyjaśnia genezę wielkanocnych praktyk i ich przemiany, wynikające m. in. z połączenia się sensów przedchrześcijańskich z chrześcijańskimi.

Zasadniczo tematem książki są tradycje związane z kulturą wsi, ale mowa jest także o świętowaniu w miasteczkach i miastach, w domach chłopskich, mieszczańskich i ziemiańskich, zarówno wśród katolików , jak i wyznawców prawosławia. „Wielkie Święto” powstało w oparciu o liczne źródła poświęcone temu tematowi: publikacje dawnych historyków i etnografów, współczesnych badaczy, wspomnienia, muzealne archiwalia.

Książka jest bardzo bogato ilustrowana. Zawiera przede wszystkim ilustracje ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu - fotografie archiwalne i współczesne, zdjęcia obiektów, zarówno wielkanocnych rekwizytów, jak i dzieł ludowych artystów. Są w niej także skany rycin z dziewiętnastowiecznych czasopism i dawnych pocztówek. Znaczna część fotografii została udostępniona przez inne instytucje z całej Polski – muzea, instytuty i archiwa, a także osoby prywatne.

Projekt graficzny i skład opracowała Matylda Sutuła Yoyo Design.

 

Publikację przygotowano na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

autor: Hanna M. Łopatyńska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 42 zł

does extenze contain sildenafil can you become dependent on ed pills trident CBD gummies for ed what erection pills can you take with high blood pressure erectile dysfunction cures veterans affairs what is bluechew side effects top ten male enhancement pills 2024 male enhancement pills vancouver how long does extenze liquid last research companies for male enhancement ed pills one month supply maxim natural pills that will make me desire sex pills for premature ejaculation and do they work natural erection supplements vitality CBD gummies for ed impotence erectile dysfunction support group black diamond male enhancement pills viagra maximum number of pills in prescription dr quinn what presccription pills for weight loss best herbal diet pills for weight loss bcaa supplements weight loss stories selling weight loss supplements vitamin b12 supplement weight loss lipo weight loss pills what is the best keto acv gummies weight loss pills inefficacy are f1 keto gummies safe lean x keto gummies reviews weight loss pills early 2024s weight loss pills stimulant free are cbd products legal in nc sunday scaries vegan cbd gummies thc gummies vs baked edible spectrum cbd gummies for men cbd social anxiety forum how many 100 mg thc gummies should i eat balance cbd gummies review full spectrum cbd balm for pain penguin cbd gummies uk best cbd products houston tx