Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce Powrót

Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce

Książka „Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce” autorstwa Hanny M. Łopatyńskiej opisuje wielkanocne tradycje począwszy od Środy Popielcowej , a skończywszy na Wielkanocnym Wtorku.

Mowa jest o zwyczajach powszechnie znanych i praktykowanych niemalże we wszystkich miejscach Polski, jak i o tych wyjątkowych, związanych wyłącznie z jednym regionem lub miejscowością. Autorka wyjaśnia genezę wielkanocnych praktyk i ich przemiany, wynikające m. in. z połączenia się sensów przedchrześcijańskich z chrześcijańskimi.

Zasadniczo tematem książki są tradycje związane z kulturą wsi, ale mowa jest także o świętowaniu w miasteczkach i miastach, w domach chłopskich, mieszczańskich i ziemiańskich, zarówno wśród katolików , jak i wyznawców prawosławia. „Wielkie Święto” powstało w oparciu o liczne źródła poświęcone temu tematowi: publikacje dawnych historyków i etnografów, współczesnych badaczy, wspomnienia, muzealne archiwalia.

Książka jest bardzo bogato ilustrowana. Zawiera przede wszystkim ilustracje ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu - fotografie archiwalne i współczesne, zdjęcia obiektów, zarówno wielkanocnych rekwizytów, jak i dzieł ludowych artystów. Są w niej także skany rycin z dziewiętnastowiecznych czasopism i dawnych pocztówek. Znaczna część fotografii została udostępniona przez inne instytucje z całej Polski – muzea, instytuty i archiwa, a także osoby prywatne.

Projekt graficzny i skład opracowała Matylda Sutuła Yoyo Design.

 

Publikację przygotowano na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

autor: Hanna M. Łopatyńska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: zł

best testosterone booster and male enhancement taxi driver has sex p blue diamond male enhancement supplements to enhance male biochemicals granite male enhancement before and after pictures when does a man lose his sex drive perform sexual techniques ching a ling male enhancement reviews how to prevent sex drive how to regain sex drive on antidepressants best birth control pill for increased sex drive do pumpkin seed extract affect sex drive loss male sex drive 50 what classifies as premature ejaculation what can my husband to to up his sex drive why has my sex drive increased in my late 30s sex drive imdb parents guide male low sex drives 20s does zoloft affect your sex drive orca penis enlargment menopause affect on sex drive male enhancement pills future side effects types of premature ejaculation gilenya sex drive everyday optional cbd gummies will i fail my drug test sera cbd gummies cost cbd for chronic pain and anxiety thc cbd for back pain keoni cbd gummies review organic cbd for pain cbd gummies top rated cbd pills for anxiety canada what cbd to use for aches and pains cbd gummies in drug screen 25 mg cbd for sleep recipes for pain salve gel using dmso and cbd oil fx cbd sleep tincture best cbd sleep syrup 100mg thc 100mg cbd gummies sleeping giant cbd stock us growers