Tradycyjne budownictwo chałup ziemi chełmińskiej. Studium etnograficzne Powrót

Tradycyjne budownictwo chałup ziemi chełmińskiej. Studium etnograficzne

"Tradycyjne budownictwo chałup ziemi chełmińskiej. Studium etnograficzne" Klemensa Krajewskiego, pod red. Macieja Prarata to monografia poświęconą zabudowie chłopskiej ziemi chełmińskiej, napisana w oparciu o bogaty materiał terenowy.

Zawarte w książce zdjęcia i rysunki mają bardzo dużą wartość dokumentalną, autor prowadził bowiem swoje badania w latach 50. i 60. XX w.

 

Osoby i instytucje, które chciałyby wykorzystać książkę w celach edukacyjnych i popularyzatorskich mogą otrzymać ją bezpłatnie.

Zamówienia składać można pod adresem: kontakt@etnomuzeum.pl. Liczba wydawnictw jest ograniczona.

 

Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Edycja limitowana, nie na sprzedaż

 

Toruń 2022

autor: Klemens Krajewski
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: zł

pills that give you an erection non prescription male enhancement truth male enhancement CBD gummies reviews best cbd gummies for penile growth free instant erection pills best male sexual enhancement pill male enhancement pills dont work iron man ultra male enhancement man fuel male enhancement near me gold xl male enhancement pills price vigrx plus reviews 2024 rhino erection pill review male enhancement pills websites rhino sexually pills extenze plus 5 day supply force factor male enhancement score xxl pills to keep an erection the best penis enlargement products what is the mother in apple cider vinegar gummies herbaland apple cider vinegar gummies bio pure keto gummies ingredients list weight support keto acv gummies benefits of iron supplements weight loss keto low calorie gummy bears what to avoid to burn belly fat weight loss supplements post menopause apple cider vinegar versus gummies exercises that burn belly fat in a week best way burn belly fat gym xcel advanced bee pollen weight loss supplement how do ab workouts burn belly fat what are goli apple cider vinegar gummies for 1st phorm weight loss supplements iodine supplement for weight loss burn belly fat after pregnancy how can drinking apple cider vinegar burn off belly fat most dangerous weight loss supplements health supplements for weight loss weight loss supplement and electron transport chain braggs apple cider vinegar gummies