Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950) Powrót

Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)

"Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)" to tytuł nietuzinkowego przewodnika po stu latach historii kilku regionów etnograficznych, wydanego właśnie przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu.
Książka jest drogowskazem poszukiwań dla początkujących i zaawansowanych „badaczy” tradycji. Narratorzy prowadzą czytelników po swoistej mapie kultury ludowej – składającej się z 232 stron i ok. 500 archiwalnych i współczesnych fotografii zabytkowych przedmiotów – dostarczającej wiedzę na temat naszej przeszłości.
To książka dla każdego, kto miejscem urodzenia i zamieszkania związany jest z Kujawami i Pomorzem, jak i dla badaczy/pasjonatów zainteresowanych historią kultury. Jest ona opowieścią etnologów, przybliżających czytelnikom nieistniejący już wiejski i małomiasteczkowy świat, z całym bogactwem jego codziennej pracy, wierzeń i świętowania.

Toruń 2019, ss. 232, wydanie II poprawione

Publikacja towarzyszy wystawie stałej "Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)".


Spis treści

 • „Przedmowa” Hubert Czachowski
 • „Wstęp” Hubert Czachowski, Hanna M. Łopatyńska

Natura i historia

 • „Regiony etnograficzne” Artur Trapszyc
 • „Obszar i środowisko” Artur Trapszyc
 • „Historia” Artur Trapszyc
 • „Uwłaszczenie” Teresa Okoniewska
 • „Społeczność wiejska” Teresa Okoniewska
 • „Osadnictwo i kształty wsi” Teresa Okoniewska
 • „Samorząd wiejski” Teresa Okoniewska
 • „Zagrody” Teresa Okoniewska
 • „Prawo budowlane i ubezpieczenia” Teresa Okoniewska
 • „Budowniczowie” Teresa Okoniewska
 • „Surowce, materiały i narzędzia w budownictwie wiejskim” Teresa Okoniewska

Bliskie ciału

 • „O ubiorach” Kinga Turska-Skowronek
 • „Kaszuby” Kinga Turska-Skowronek
 • „Kujawy” Kinga Turska-Skowronek
 • „Pałuki” Kinga Turska-Skowronek
 • „Wytwórcy odzieży” Kinga Turska-Skowronek
 • „Pranie, prasowanie, maglowanie” Kinga Turska-Skowronek
 • „Higiena osobista” Kinga Turska-Skowronek
 • „Lecznictwo ludowe” Kuba Kopczyński
 • „Na stole i w spiżarni” Grażyna Szelągowska
 • „Kuchnia” Grażyna Szelągowska
 • „Na zakupy” Grażyna Szelągowska

Rytm życia

 • „Narodziny” Hanna M. Łopatyńska
 • „Chrzest Święty” Hanna M. Łopatyńska, Kinga Turska-Skowronek
 • „I Komunia Święta” Hanna M Łopatyńska
 • „Na weselu” Hanna M. Łopatyńska, Kinga Turska-Skowronek
 • „Ostatnie pożegnanie” Hanna M. Łopatyńska, Kinga Turska-Skowronek

Praca

 • „Na polu i w zagrodzie” Grażyna Szelągowska
 • „Zwyczaje żniwne” Hanna M. Łopatyńska
 • „Dożynki” Hanna M. Łopatyńska
 • „Z lasów i łąk” Grażyna Szelągowska
 • „Hodowla” Grażyna Szelągowska
 • „Pszczelarstwo” Grażyna Szelągowska
 • „Rybołówstwo” Artur Trapszyc
 • „Na torfowisku” Grażyna Szelągowska
 • „Straż pożarna” Elżbieta Juchniewicz
 • „W warsztatach bednarza i kołodzieja” Grażyna Szelągowska
 • „Garncarstwo” Aleksandra Jarysz
 • „Kowalstwo” Kuba Kopczyński
 • „Na jarmarku” Grażyna Szelągowska

Jak świętowano i w co wierzono

 • „Boże Narodzenie” Hanna M. Łopatyńska
 • „Kolędowanie” Hanna M. Łopatyńska
 • „Koniec karnawału” Hanna M. Łopatyńska
 • „Wielkanoc” Hanna M. Łopatyńska
 • „Przywoływki dyngusowe” Hanna M. Łopatyńska
 • „Ścinanie kani” Hanna M. Łopatyńska
 • „Religijność ludowa" Hubert Czachowski
 • „Pielgrzymki i miejsca kultu” Hubert Czachowski
 • „Poczucie sacrum” Hubert Czachowski
 • „Kościół” Hubert Czachowski

W wolnym czasie

 • „Opowieści” Hubert Czachowski
 • „Stowarzyszenia religijne” Jolanta Jakubowska
 • „Sport” Jolanta Jakubowska
 • „Muzyka i teatr” Jolanta Jakubowska

Nowe horyzonty

 • „W szkole” Elżbieta Juchniewicz
 • „W wojsku” Jolanta Jakubowska
 • „Na emigracji” Jolanta Jakubowska

Poszukiwanie piękna

 • „Estetyka odświętności” Justyna Słomska-Nowak
 • „Cechy sztuki ludowej” Justyna Słomska-Nowak
 • „Rzeźbiarze” Justyna Słomska-Nowak
 • „Estetyka codzienności” Bożena Olszewska
 • „Użyteczne i piękne” Bożena Olszewska
 • „Kaszuby” Bożena Olszewska
 • „Kujawy” Bożena Olszewska
 • „W świecie idylli” Bożena Olszewska

autor:
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 52 zł

will viagra help me fuck twice in a row nitric oxide supplements and viagra get hard gummies red boost male enhancement review can tamoxifen help with erectile dysfunction the best cure for premature ejaculation top safe male enhancement pills cialix male enhancement review libido max male enhancement softgels reviews how do i buy erection pills over the counter blackcore edge max male enhancement how to start a male enhancement business what food helps with erectile dysfunction shop roman ed pills citrulline for treating erectile dysfunction hardon helper rapid action sexual enhancement pills reviews lifeline keto acv gummies shark tank what diet pill is best for me quiz pure coffee bean diet pills intermittent fasting apple cider vinegar gummies do you gain weight after taking diet pills holly willoughby keto pill how to fat burning pills work 3 best diet pills diet pills with ephedrine hcl why do you lose water weight first cnn keto diet pills how much weight can i lose in 53 days apple cider vinegar and diet pill weight loss drink reviews on apidexin diet pills bio lyte cbd gummies cbd spray for sleep stevia gummies thc do cbd gummies make your eyes red uleva sleep cbd fetish cbd products line full spectrum cbd for sleep cbd and thc edibles for pain green roads relax extra strength cbd gummy bears urb vegan gummies 8 thc