Smażenie powideł metodą tradycyjną Powrót

Smażenie powideł metodą tradycyjną

Muzeum Etnograficzne w Toruniu wydało płytę multimedialną „Smażenie powideł metodą tradycyjną”. To piąta publikacja w ramach projektu „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim”.  Jest ona owocem prowadzonych przez Muzeum badań terenowych związanych z dawną kuchnią polską. Wydawnictwo gromadzi materiały historyczne związane z powidłami i uprawami śliw w Dolinie Dolnej Wisły, nagrany współcześnie film przedstawiający smażenie powideł metodą tradycyjną, a także „przepisownik”, który jest zbiorem receptur z dawnych i współczesnych książek kucharskich. Celem wydawnictwa jest nie tylko przybliżenie historii jednego z najstarszych przetworów owocowych, ale również zachęta do samodzielnego odtwarzania receptur z dawnych lat. Osoby i instytucje, które chciałyby wykorzystać płytę (dostępną w języku polskim lub angielskim) w celach edukacyjnych i popularyzatorskich mogą otrzymać ją bezpłatnie. Płyty osobiście odbierać można w kasach  Muzeum Etnograficznego w Toruniu w godzinach otwarcia (tel. 56 622 36 49, e-mail: kontakt@etnomuzeum.pl). Liczba wydawnictw jest ograniczona. Pierwsza płyta z serii „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim” ukazała się w 2016 r. i dotyczyła kujawskiego obrzędu „chodzenia z kozą” (więcej informacji). W 2017 roku Muzeum wydało publikację o szymborskich przywołówkach (więcej informacji), w 2018 roku płytę o kujawskim sypaniu wzorów piaskiem (więcej informacji.), a w 2019 o kujawskim hafcie (więcej informacji).   Smażenie powideł metodą tradycyjną Koncepcja płyty, teksty, wybór przepisów kulinarnych i materiałów ilustracyjnych, reżyseria filmu: Grażyna Szelągowska Redakcja: Hubert Czachowski, Justyna Słomska-Nowak Opracowanie graficzne: Wojciech Kiwi Jaroszewski Realizacja: Przemysław Bielawowski Materiały: Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Wydawca: Muzeum Etnograficzne w Toruniu, 2020 Publikacja sfinansowana przez województwo kujawsko-pomorskie

autor: Grażyna Szelągowska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: zł

can you drink alcohol with sex pills longevity male enhancement reviews quick flow male enhancement hombron natural male enhancement tablet love honey blueberry male enhancement premature ejaculation cure in urdu kiss my keto gummies candy does jalapenos burn belly fat does cantaloupe burn belly fat top 5 weight loss supplements dr oz does goli help burn belly fat rob kardashian weight loss supplement fruits help burn belly fat 5 htp supplement weight loss gnc supplement to burn belly fat do dumbbells burn belly fat fish oil supplements and weight loss slimquick weight loss supplement how much are keto one gummies simpli acv and keto gummies reviews keto ripped ac gummies weight loss fitness supplements market value 2024 hcg supplement for weight loss top tips for burning belly fat can vaporub burn belly fat is running the best way to burn belly fat how long does thc gummies stay in your body squib cbd gummies hemp gummies for 14 year old cbd help sleep better cbd gummies to detox lungs cbdistillery cbd isolate gummies cbd beauty sleep cbd plus cannabis infused gummies delta 9 gummy brands best calming cbd gummies best cbd hemp bud for anxiety best way to eat cbd gummies cbd product thc limit cresco 150mg cbd cherry lime gummies