Smażenie powideł metodą tradycyjną Powrót

Smażenie powideł metodą tradycyjną

Muzeum Etnograficzne w Toruniu wydało płytę multimedialną „Smażenie powideł metodą tradycyjną”. To piąta publikacja w ramach projektu „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim”.  Jest ona owocem prowadzonych przez Muzeum badań terenowych związanych z dawną kuchnią polską. Wydawnictwo gromadzi materiały historyczne związane z powidłami i uprawami śliw w Dolinie Dolnej Wisły, nagrany współcześnie film przedstawiający smażenie powideł metodą tradycyjną, a także „przepisownik”, który jest zbiorem receptur z dawnych i współczesnych książek kucharskich. Celem wydawnictwa jest nie tylko przybliżenie historii jednego z najstarszych przetworów owocowych, ale również zachęta do samodzielnego odtwarzania receptur z dawnych lat. Osoby i instytucje, które chciałyby wykorzystać płytę (dostępną w języku polskim lub angielskim) w celach edukacyjnych i popularyzatorskich mogą otrzymać ją bezpłatnie. Płyty osobiście odbierać można w kasach  Muzeum Etnograficznego w Toruniu w godzinach otwarcia (tel. 56 622 36 49, e-mail: kontakt@etnomuzeum.pl). Liczba wydawnictw jest ograniczona. Pierwsza płyta z serii „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim” ukazała się w 2016 r. i dotyczyła kujawskiego obrzędu „chodzenia z kozą” (więcej informacji). W 2017 roku Muzeum wydało publikację o szymborskich przywołówkach (więcej informacji), w 2018 roku płytę o kujawskim sypaniu wzorów piaskiem (więcej informacji.), a w 2019 o kujawskim hafcie (więcej informacji).   Smażenie powideł metodą tradycyjną Koncepcja płyty, teksty, wybór przepisów kulinarnych i materiałów ilustracyjnych, reżyseria filmu: Grażyna Szelągowska Redakcja: Hubert Czachowski, Justyna Słomska-Nowak Opracowanie graficzne: Wojciech Kiwi Jaroszewski Realizacja: Przemysław Bielawowski Materiały: Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego Wydawca: Muzeum Etnograficzne w Toruniu, 2020 Publikacja sfinansowana przez województwo kujawsko-pomorskie

autor: Grażyna Szelągowska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: zł

can i have unprotected sex while on placebo pills pills that make you not want sex can garlic help with erectile dysfunction what male enhancement pills does cvs sell prolong male enhancement in pakistan mr kangaroo male enhancement extension male enhancement reviews duramax gel male performance enhancer extenze plus male enhancement ingredients number one male enhancement on the market max test xr male enhancement what is the best supplement to increase male libido is fish a good source for male enhancement pills to keep erection after cumming full spectrum cbd oil and anxiety cbd in food products 2023 broad spectrum cbd product cbd oil for extreame pain cbd oil to help to sleep at night cbd products champaign il asteroids cbd isolate gummies purekana cbd gummies precio best sour gummy bears cbd cbd relaxation benefits pain cbd oil dosage chart cbd gummies for ed amazon cbd and anxiety trials cbd health benefits studies show that cbd organic cbd gummies reviews kangaroo cbd watermelon gummies for sleep vascular cleaning cbd gummies how much cbd in gummies cbd from hemp for anxiety cbd pain relief cream 300 mg cbd oil benefits on womens health issues limitless cbd gummies cbd gummies 50 gm how does cbd lower anxiety most popular cbd products statistics cbd products available in nz