Pluskowęsy z tamtych lat Powrót

Pluskowęsy z tamtych lat

"Książka jest wydana bliźniaczo do poprzedniej Nawry z tamtych lat.  Stanowią one swoisty dyptyk. Publikacja Pluskowęsy z tamtych lat – podobnie jak jej poprzedniczka – nie jest opracowaniem naukowym, czysto historycznym. To książka bardziej do poczytania i oglądania, do zauroczenia się „małą ojczyzną”. Autor tworząc swoją narrację otwiera różne wątki i ciekawostki z przeszłości związane z majątkiem w Pluskowęsach. Nie zawsze dając gotowe odpowiedzi angażuje odbiorcę do własnych indywidualnych poszukiwań."

Hubert Czachowski, z Przedmowy

Toruń 2019 r.

autor: Feliks Stolkowski
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: Nakład wyczerpany zł

virilvalor xl male enhancement homeopathic male enhancement pills active ingredient in in erectile dysfunction drug viagra viagra pills dont work for erectile dysfunction pills that make you lose your erection dragon power male enhancement reviews ride male enhancement pills ed pills not working after prostatectomy phgh rx male enhancement pills best supplements for penis enlargement 3x magnum male enhancement pill superfood powder male enhancement how can you lose inches but not weight love handles diet pills can sweating make you lose weight buy keto fit pills bio science keto gummies dr juan rivera does the atkins diet work with keto pills arnold schwarzenegger diet pills buy tapeworm diet pills effects of diet pills on fertility how to lose weight like crazy can you take horny goat weed with diet pills the weight loss gummies how to healthily lose weight in a month top otc phentermine diet pills how long do apple cider vinegar gummies take to work does the weight loss gummy work how to lose weight for wrestling overnight apple cider vinegar gummies blood sugar regen cbd gummies dr oz reviews cbd weight loss products cbd products boulder max sex cbd gummies does cbd gummies help lower blood pressure cbd mg dose for extreme anxiety how does cbd oil help with sleep cbd gummies give energy cbd gummy best brands cbd clinic product reviews