Na dobre plony! Zwyczaje żniwne i dożynkowe w województwie kujawsko-pomorskim Powrót

Na dobre plony! Zwyczaje żniwne i dożynkowe w województwie kujawsko-pomorskim

Publikacja poświęcona jest zwyczajom żniwnym i dożynkowym w regionach województwa kujawsko-pomorskiego: na Kujawach, Pałukach, ziemi chełmińskiej, ziemi dobrzyńskiej, Kociewiu, Krajnie i w Borach Tucholskich. W książce omówiono genezę święta plonów na ziemiach polskich, dawne i współczesne obrzędy związane z dożynkami i z pracami polowymi, opisano wygląd wieńców dożynkowych w różnych regionach. Wykorzystano informacje z licznych opracowań etnograficznych z XIX i XX wieku, począwszy od dzieł Oskara Kolberga, po informacje z badań terenowych toruńskich etnografów z lat 60. ubiegłego stulecia. W książce zamieszczono teksty oraz zapisy nutowe pieśni obrzędowych, a także liczną ikonografię, ilustrującą zarówno dawne, jak i współczesne obchody święta plonów i związane z nim symbole. Autorka starała się wykazać, że obrzęd dożynkowy jest zwyczajem żywym i ciągle wzbudzającym wiele emocji w mieszkańcach wsi. W miejsce dawnych, zapomnianych praktyk, które funkcjonują już tylko w formie scenicznej, pojawiają się inne, związane z przemianami cywilizacyjnymi (…). Nie zmieniła się idea święta plonów, widoczna dawniej i dzisiaj, ale czasem przybiera ona całkiem nowe, nierzadko zaskakujące kształty.

autor: Hanna M. Łopatyńska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 15 zł

say during sex and at a drive thru premature ejaculator paris kennedy penis enlargement research vigrx plus no funciona christina ochoa blood drive sex scene uncensored scrotal saline infusion enlarged penis best medicine for penis enlargement kratom and no sex drive 5 htp for premature ejaculation reviews beta blockers low sex drive clomid increase male libido average sex drive for a 45 year old man causes of diminished sex drive victor hugo sex drive can i take sertraline for premature ejaculation top 5 best male enhancement pills does massaging your testicles enlarge your penis what is classed as premature ejaculation how to go feom a sexual to high sex drive higher sex drive on birth control over the counter premature ejaculation walgreens does food increase sex drive jolly cbd gummies official website royal cbd pain creme stanley brothers cbd natural sleep aid joint pain cbd icy hot hempclinic hemp chill gummies sour breastfbuying cbd oil for anxiety cbd gummies cost canada how much cbd fir anxiety hemp gummies for deep sleep cbd tru hemp salve for pain cbd oil for pain jupiter what do cbd gummy worms do cbd suppositories for pain relief truman cbd gummies for sale does thc free cbd oil really reduce anxiety tasty cbd gummies yummy cbd how long does cbd gummies keep you high cbd oil vs topical for pain