Na dobre plony! Zwyczaje żniwne i dożynkowe w województwie kujawsko-pomorskim Powrót

Na dobre plony! Zwyczaje żniwne i dożynkowe w województwie kujawsko-pomorskim

Publikacja poświęcona jest zwyczajom żniwnym i dożynkowym w regionach województwa kujawsko-pomorskiego: na Kujawach, Pałukach, ziemi chełmińskiej, ziemi dobrzyńskiej, Kociewiu, Krajnie i w Borach Tucholskich. W książce omówiono genezę święta plonów na ziemiach polskich, dawne i współczesne obrzędy związane z dożynkami i z pracami polowymi, opisano wygląd wieńców dożynkowych w różnych regionach. Wykorzystano informacje z licznych opracowań etnograficznych z XIX i XX wieku, począwszy od dzieł Oskara Kolberga, po informacje z badań terenowych toruńskich etnografów z lat 60. ubiegłego stulecia. W książce zamieszczono teksty oraz zapisy nutowe pieśni obrzędowych, a także liczną ikonografię, ilustrującą zarówno dawne, jak i współczesne obchody święta plonów i związane z nim symbole. Autorka starała się wykazać, że obrzęd dożynkowy jest zwyczajem żywym i ciągle wzbudzającym wiele emocji w mieszkańcach wsi. W miejsce dawnych, zapomnianych praktyk, które funkcjonują już tylko w formie scenicznej, pojawiają się inne, związane z przemianami cywilizacyjnymi (…). Nie zmieniła się idea święta plonów, widoczna dawniej i dzisiaj, ale czasem przybiera ona całkiem nowe, nierzadko zaskakujące kształty.

autor: Hanna M. Łopatyńska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 15 zł

CBD gummies for sex ads male enhancement products work how many males using enhancement pills alpha state male enhancement pills quick flow male enhancement ingredients megalodon male enhancement reviews what is extenze made of CBD gummies and premature ejaculation male enhancement herbal remedies tibetan male enhancement pills what does male enhancement do for you aloe vera for male enhancement emp male enhancement pills congo male enhancement pills belly fat burner natural goji apple cider vinegar gummies review xtreme fit keto acv gummies ingredients list bio science keto plus gummies reviews divine fit keto gummies how much does apple keto gummies cost can just doing abs burn belly fat is it hard to burn belly fat modafinil and supplements for weight loss divinity labs acv keto gummies ways to burn belly fat while working retail did oprah make keto gummies biogen keto acv gummies review great lower belly fat burning exercises dr oz weight loss supplement fruit how to burn of belly fat goli apple cider vinegar gummies coupon code fruit that burns belly fat before bed cnn keto gummies burn belly fat faster weight loss supplement on shark tank best supplements to help with weight loss how much are goli apple cider vinegar gummies does lifting legs burn belly fat keto collagen gummies green coffee bean supplement weight loss