Muzyka ludowa z Kujaw i Pałuk (CD) Powrót

Muzyka ludowa z Kujaw i Pałuk (CD)

Muzyka ludowa z Kujaw i Pałuk
Płyta CD (II wydanie)

Celem wydawnictwa jest promocja tradycyjnej muzyki Kujaw i Pałuk. Utwory przechowywane w Archiwum Działu Folkloru Muzeum Etnograficznego w Toruniu: przyśpiewki, piosenki taneczne, pieśni oraz tańce, zostały zarejestrowane w latach 50.-70. XX wieku. Są one cenne ze względu na udział muzyków urodzonych jeszcze w XIX wieku. Wykonawcy to reprezentujący często przeciętny poziom muzyczny autentyczni wiejscy grajkowie i śpiewacy, którzy na co dzień zajmowali się gospodarzeniem, a nie muzykowaniem. Głównym kryterium doboru muzyków była ich pamięć o dawnym repertuarze, a nie umiejętności muzyczne. Stąd dla współczesnego odbiorcy nagrania te mogą brzmieć bardzo surowo, wręcz archaicznie, zdarzają się bowiem muzykom wyraźne potknięcia, fałszywe dźwięki. Publikacja tych nagrań wydaje się jednak ważna, bo dokumentuje i przybliża mniej idealizowany, autentyczny obraz wiejskiej kultury muzycznej, stanowiąc pewną przeciwwagę dla większości propozycji nagraniowych realizowanych z udziałem wyselekcjonowanych, najzdolniejszych wiejskich artystów.
Dokumentację nagraniową dla Muzeum Etnograficznego zapoczątkował Roderyk Lange (w latach 1957-1966). W jego nagraniach dominują utwory związane z tańcem: przyśpiewki, piosenki taneczne oraz muzyka instrumentalna. Materiał zebrany przez późniejszych zbieraczy (Krystynę Pospiech-Tubaję, Ewę Arszyńską) jest bardziej różnorodny, zawiera nagrania pieśni lirycznych i obrzędowych. We wszystkich przypadkach rejestracji dokonywano na amatorskim sprzęcie, co wpłynęło na jakość techniczną nagrań. Mamy nadzieję, że świadomość dużej wartości dokumentalnej i historycznej tych nagrań pomoże słuchaczom w ich odbiorze. Wybór nagrań i teksty: Agnieszka Kostrzewa

Opis płyty

autor: Muzyka ludowa
kategoria: Ogólna rodzaj: CD Audio

Cena: 15 zł

fierce natural male enhancement pills premature ejaculation cure in ghana extenze male enhancement maximum strength extended release is premature ejaculation a medical condition non prescription ed pills that work food that cure erectile dysfunction what pills help premature ejaculation boy get toomusch viagra nurse help ed pills to take daily male enhancement liquid form list of male enhancement pills will ewot help with erectile dysfunction low sex drive contraceptive pills androcore male enhancement pills max size male enhancement foods that enhance male libido expandom male enhancement pills does more sex help with premature ejaculation the vitamin shoppe male enhancement pills viagra over the counter cbd cream for pain reviews 118ml 4oz from orange grove cbd cold therapy pain freeze for arthritis pain do cbd gummies work for weight loss cbd doseage for pain pain patrol cbd hot chocolate cbd gummy recipe pain management trials studies cbd hype cbd gummies 3000 mg how long until cbd gummies kicks in cbd products houston topical cbd pain relief cream canada online is cbd gummies legal in south carolina best high cbd strain for anxiety nimo cbd gummies cbd gummies bag cbd tincture for back pain will cbd gummies make me high jennifer ashton spectrum cbd gummies how to take cbd oil for pain and anxiety big easy cbd products