Materiały o kulturze i sztuce ludowej Polski Powrót

Materiały o kulturze i sztuce ludowej Polski

"Materiały o kulturze i sztuce ludowej Polski" Wandy Modzelewskiej pod red. Elżbiety Miecznikowskiej to kolejna publikacja z serii "Etnografia ocalona".

To rodzaj pamiętnika z terenu przygotowywanego po latach z wcześniejszych notatek przez działaczkę i propagatorkę przemysłu ludowego.

To wielowymiarowy dokument, opisujący polskie stroje ludowe, ale i tło społeczno-kulturowe urzędniczej machiny budowania przemysłu ludowego po 1945 r.

 

Osoby i instytucje, które chciałyby wykorzystać książkę w celach edukacyjnych i popularyzatorskich mogą otrzymać ją bezpłatnie.

Zamówienia składać można pod adresem: kontakt@etnomuzeum.pl. Liczba wydawnictw jest ograniczona.

 

Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Edycja limitowana, nie na sprzedaż

 

Toruń 2022

autor: Wanda Modzelewska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: zł

the best male penis enlargers cbd male enhancement gummies which rhino pill is the best best male enhancement pills viswiss pills to help with erection prime CBD gummies for ed vianex male enhancement pills best natural male enhancement herbs do pills male enhancement work new male enhancement drugs evil root male enhancement pills male enhancement pills actually work how to keep an erection without pills male enhancement volume pills vigor plex CBD gummies male enhancement stamina plus super male enhancer sitting down exercises to lose weight hydroxy pills for weight loss what if i miss a week of wegovy alli diet pill side effects xm3 weight loss pills diet pills that reduce hunger lose weight programs near me rx select acv apple cider vinegar gummies 10mg cbd and 1mg thc edible products can cbd help with uti pain sour cannabis gummies recipe magnolia hemp thc gummies does cbd products make you high cbd gummies while nursing cbd heath benefits what are the benefits of cbd skin care best cbd gummy bears for anxiety how long do the thc gummies last supreme cbd gummies hair restoration what thc gummies are best for sleep contact proper cbd gummies trending cbd products napa farms cbd products best cbd for joint pain relief usa