Materiały Muzeum… Nr 2 Powrót

Materiały Muzeum… Nr 2

Publikacja dostępna bezpłatnie w muzealnej czytelni online:
>> www.etnomuzeum.pl/czytelnia <<

Materiały Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
Nr 2
Toruń 2011, ss. 188, il.

Spis treści:

Hubert Czachowski, Justyna Słomska-Nowak, Przedmowa
Maria Znamierowska-Prüfferowa, Feliks Błaszczyk ludowy rzeźbiarz kujawski. Artysta i środowisko
Krystyna Karpińska-Jóźwiak, Bajki ludowe Feliksa Paczkowskiego z Włocławka. Omówienie i systematyka
Józef Daniel. Wyliczanki z ziemi chełmińskiej
Janusz Kajetan Kaźmierski, Ludowa wiedza o gadach i płazach w wierzeniach i podaniach w powiecie żnińskim
Angele Vyšniauskaitė (tłumaczyła Kalina Skłodowska-Antonowicz), Swaty i wesele na Litwie

 

autor:
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 20 zł 10zł

how long does a male enhancement pill last does upmc for you cover erectile dysfunction medication libido enhancer male uk best male enhancement pills without yohimbe supplement to help with premature ejaculation top 5 penis enlargement pills north carolina ed pills does testosterone boosters help with erectile dysfunction does it works still sell fat burning pills can whey protein help you lose weight vegan diet for weight loss and muscle gain platinum fire diet pills information on hydroxycut diet pills best green coffee bean diet pill best energy diet pills at gnc animal weight loss pills diets pills for weight loss tried everything and can t lose weight when is the best time to take power keto pills did maggie lose weight on chicago med flush the fat pills internal flush best non stimulant appetite suppressant miranda lambert diet pills keto blast gummies formula living cbd gummy bears proper cbd gummies sleep aid cbd box eating expired thc gummies most thc in a gummy hemp bomb gummies side effects soothelife cbd products elite hemp gummies how to use cbd for lower back pain thc gummies shipped to usana peak power cbd gummies shark tank jeopardy host cbd gummies thc gummies dubai cbd gummies green roads froggie anxiety cbd capsules green mountain cbd for anxiety