Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu t. 4 Powrót

Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu t. 4

Publikacja dostępna bezpłatnie w muzealnej czytelni online:
>> www.etnomuzeum.pl/czytelnia <<

Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu, nr 4, red. H. Czachowski i O. Kwiatkowska, Toruń 2017

"Czwarty numer „Materiałów Muzeum Etnograficznego w Toruniu” w całości poświęcony jest problematyce antropologii rzeczy. [...] Przygotowane przez naszych pracowników artykuły na temat rzeczy wyraźnie dzielą się na dwie grupy. Pierwszą stanowią teksty dotyczące przede wszystkim przedmiotów znajdujących się w kolekcji Muzeum Etnograficznego w Toruniu, a kontakt z nimi wynika z wykonywanej profesji. [...] Drugi, wyraźnie wyróżniający się blok tekstów stanowią artykuły dotyczące rzeczy ze świata prywatnego osób o nich piszących".

Z Przedmowy


Spis treści

 • Przedmowa – Hubert Czachowski, Olga Kwiatkowska
 • Artur Trapszyc, Godło z ostrzem na sztorc. Symbol, mit i legenda w historii Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
 • Olga Kwiatkowska, Przypadki pewnej kołyski – szkic antropologiczny przedmiotu
 • Aleksandra Jarysz, Historie Mamy w kilku rzeczach ujęte
 • Jarosław Pawlikowski, Medal mojego pradziadka jako przykład kulturowej biografii rzeczy na tle społeczno-politycznych uwarunkowań w powojennej Polsce
 • Hubert Czachowski, Szafa „Tajemnice Różańca Świętego” – tajemnice przedmiotu
 • Dorota Kunicka, Z Nogatu nad Drwęcę. Prom „Jan” z Kępek
 • Kuba Kopczyński, Zagmatwana historia fotoplastykonu w Toruniu, czyli cały świat w drewnianej beczce
 • Hanna Łopatyńska, „Niech wam z myrty zielonej wykwitnie kwiat srebrny”. O dawnych pamiątkach ślubu i ślubnych jubileuszy
 • Katarzyna Czajkowska-Kordylewska, Historia kolekcji ceramiki huculskiej w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
 • Justyna Rochon, Prace konserwatorskie i analiza historyczno-ikonograficzna portretu Jana Bukowskiego z około drugiej połowy XVIII w.

autor: Tom zbiorowy
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł

totally male enhancement pills morning wood male enhancement reviews erection pills over counter walgreens white rhino pill review rhino king pills review cant sleep after male enhancement pills will walking on treadmill burn belly fat trim drops keto acv gummies shark tank how many keto gummies do you take per day dr tobias apple cider vinegar gummies vitamin and supplements for weight loss best fat burner for belly fat for female over 50 will jogging burn belly fat do optimal keto acv gummies work foods that burn belly fat only how can i burn belly fat naturally activities that burn belly fat safest otc weight loss supplement easiest way to burn fat belly simply health acv keto gummies reviews vita keto fuel acv gummies pure slim keto acv gummies review does apple cider vinegar supplements help with weight loss weight loss supplements midvale ut belly fat burning exercises for men weight loss toning supplements the sweet life thc gummies beginning dose of cbd gummies gummy chews cbd stndrd thc gummies hightech cbd gummies review cbd releaf hemo gummies cbd for chronic pain dosage 1 000 mg cbd gummies effect best hemp gummy for pain eagle hemp cbs gummies mkx extra strength thc gummies cbd gummies what you need to know do cbd gummies interfere with levothyroxine leaf lab pro hemp gummies