Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu t. 4 Powrót

Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu t. 4

Publikacja dostępna bezpłatnie w muzealnej czytelni online:
>> www.etnomuzeum.pl/czytelnia <<

Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu, nr 4, red. H. Czachowski i O. Kwiatkowska, Toruń 2017

"Czwarty numer „Materiałów Muzeum Etnograficznego w Toruniu” w całości poświęcony jest problematyce antropologii rzeczy. [...] Przygotowane przez naszych pracowników artykuły na temat rzeczy wyraźnie dzielą się na dwie grupy. Pierwszą stanowią teksty dotyczące przede wszystkim przedmiotów znajdujących się w kolekcji Muzeum Etnograficznego w Toruniu, a kontakt z nimi wynika z wykonywanej profesji. [...] Drugi, wyraźnie wyróżniający się blok tekstów stanowią artykuły dotyczące rzeczy ze świata prywatnego osób o nich piszących".

Z Przedmowy


Spis treści

 • Przedmowa – Hubert Czachowski, Olga Kwiatkowska
 • Artur Trapszyc, Godło z ostrzem na sztorc. Symbol, mit i legenda w historii Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
 • Olga Kwiatkowska, Przypadki pewnej kołyski – szkic antropologiczny przedmiotu
 • Aleksandra Jarysz, Historie Mamy w kilku rzeczach ujęte
 • Jarosław Pawlikowski, Medal mojego pradziadka jako przykład kulturowej biografii rzeczy na tle społeczno-politycznych uwarunkowań w powojennej Polsce
 • Hubert Czachowski, Szafa „Tajemnice Różańca Świętego” – tajemnice przedmiotu
 • Dorota Kunicka, Z Nogatu nad Drwęcę. Prom „Jan” z Kępek
 • Kuba Kopczyński, Zagmatwana historia fotoplastykonu w Toruniu, czyli cały świat w drewnianej beczce
 • Hanna Łopatyńska, „Niech wam z myrty zielonej wykwitnie kwiat srebrny”. O dawnych pamiątkach ślubu i ślubnych jubileuszy
 • Katarzyna Czajkowska-Kordylewska, Historia kolekcji ceramiki huculskiej w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
 • Justyna Rochon, Prace konserwatorskie i analiza historyczno-ikonograficzna portretu Jana Bukowskiego z około drugiej połowy XVIII w.

autor: Tom zbiorowy
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł

gummies penis enlargement male enhancement pills used for premature ejaculation gel cvs male enhancers walgreens penis massage enlarge is penis enlargement surgery free in cuba best rated premature ejaculation pills hot flow male enhancement pills reviews male penis enlargements ayurvedic expert premature ejaculation feeding frenzy male enhancement pills blend pfm x male enhancement pills mule mexico sexual performance where can you buy womens viagra how can i enlarge my penis at home soft deepthroat premature ejaculation does diet ginger pills help you lose weight how to lose weight really fast for wrestling chs premium keto pills do thinz diet pills work blood pressure medication that can cause gout prehypertension blood pressure treatment does turmeric react with blood pressure medication took my blood pressure medication twice smoking and high blood pressure medication high blood pressure treatment medications medallion greens cbd gummies cbd gummies 200 mg sleep aid gummies cbd what is best cbd vape cartridge for pain and sleep how is cbd oil used for anxiety and insomnia stop smoking cbd gummy bears sleeping hemp gummy bear strongest cbd gummies in texas best cbd vape pen for sleep can cbd help me sleep better organic cbd gummies pharma canna hot pain relief cbd dr gilbert trubliss cbd gummies steve harvey condor cbd gummies