Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu T. 3 Powrót

Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu T. 3

Publikacja dostępna bezpłatnie w muzealnej czytelni online:
>> www.etnomuzeum.pl/czytelnia <<

Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu T. 3, red.  H. Czachowski, O. Kwiatkowska, ss. 227, Toruń 2014

Spis treści > 

Przedmowa - Hubert Czachowski, Olga Kwiatkowska

Artykuły i rozprawy

 • Marta Domachowska, Koniec albo początek. Wyobrażenia apokaliptyczne mieszkańców wsi kujawskiej u progu XXI wieku 
 • Dorota Drzewiecka, Bartosz Drzewiecki O ciężkim losie mieszkańców Duliniewa i Kozieńca w XVIII wieku, czyli czy wszyscy olędrzy byli porządni i bogaci
 • Magdalena Ziółkowska-Mówka, Obraz polskich staroobrzędowców w prasie powojennej
 • Hubert Czachowski, Nieświadomi prekursorzy popkultury: Carlo Dolci, Guido Reni, Leonardo da Vinci 
 • Bożena Olszewska Kobiety, węże, demony… wybudzone z drzewa. Rzeźbiarska pasja Tadeusza Otta
 • Aleksandra Jarysz, Wyklejane wspomnienia i malowana przyjaźń. Twórczość Genowefy Magiery
 • Justyna Słomska-Nowak, Hipersztuka? O kobietach Bogdana Ziętka 

Studia i materiały

 • Grażyna Szelągowska, Rośliny leśne i grzyby w tradycyjnym pożywieniu ludowym 
 • Maciej Prarat, Dotychczasowe działania na polu ochrony zagród Doliny Dolnej Wisły 
 • Ewa Tyczyńska, Muzea in situ w zamierzeniach prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej planowane w dawnym woj. bydgoskim
 • Joanna Sójka-Tomczyk, Aktywne odkrywanie muzealnych ekspozycji – questing na wystawie Tajemnice codzienności… w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu 
 • Barbara Szymańska, Lekcje historii na wystawie Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)

autor:
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 25,00 zł 13zł

red male enhancement pills free trial top erection pills in usa male enhancement meaning in urdu whats the best gas station male enhancement pills delta 9 gummies and sex can niacin cure erectile dysfunction pennis enlarge procedure best over the counter male enhancement supplement does hormone therapy help sex drive duromax testosterone male enhancement xanogen male enhancement price nurse helps viagra cock how to lose weight fast at 200 pounds wegovy not covered by insurance top belly fat burning pills does lemon water make you lose weight alli diet pills australia is wegovy and semaglutide the same thing over the counter diet pills that curb appetite does pro burn keto gummies really work ketogenic diet pills near me buy weight loss pills usa lose weight tone up diet pill xiaxue took duromine oxyselect pink diet pills side effects of keto ultra pills how much does it cost to lose weight is wegovy safe for long term use how to tell if cbd gummies have thc where to order cbd products online cbd gummy bears extreme strength cbd gummies sleepy lift cbd sleep well thc gummies peach rings cbd for better sleep avana cbd gummies para que sirve highest quality thc gummies colorado where can i purchase thc gummies el toro cbd gummies review moonwlkr delta 8 cbd gummies