Kultura społeczna Polesia Rzeczyckiego Powrót

Kultura społeczna Polesia Rzeczyckiego

Redakcja naukowa i wprowadzenie: Anna Engelking
Toruń 2013, ss. 364

autor: Czesław Pietkiewicz
kategoria: Etnografia ocalona, Ogólna rodzaj: książka

Cena: 55 zł 28zł