Język sugestii, magii i propagandy. Praca z dziedziny antropologii społecznej Powrót

Język sugestii, magii i propagandy. Praca z dziedziny antropologii społecznej

Redakcja naukowa i wprowadzenie: Grażyna Kubica

Najnowsza pozycja z serii „Etnografia ocalona”, wydawanej przez Muzeum od 2008 roku, jest niezwykle cenna. I to z kilku powodów. Przede wszystkim przypomina wyjątkową postać – profesora Andrzeja Waligórskiego. Ten uczeń samego Bronisława Malinowskiego – jak się wydaje – ciągle jest za mało obecny w historii polskiej antropologii. Zadecydowały o tym różne przypadki i sytuacje. Ale kilka pokoleń polskich etnologów i antropologów wychowało się na jego doskonałym na ówczesne czasy podręczniku "Antropologicznej koncepcji człowieka", wydanym w 1973 roku. Prezentowana książka to doktorat Andrzeja Waligórskiego, który napisał w London Schools of Economics w 1938 roku pod kierunkiem właśnie Bronisława Malinowskiego, łącząc w nim swoje pierwotne zainteresowania językoznawcze z funkcjonalną teorią swojego mistrza. Praca nie ukazała się w druku, a szkoda, gdyż wydaje się, że była na swoje czasy nowatorska. Wszak antropologiczne zainteresowania np. reklamą i propagandą to wynik ostatnich dekad. Waligórski już ponad 80 lat temu widział tu pole do antropologicznej analizy. Wiele zawartych tu supozycji doskonale oddaje ducha naszych czasów. Można powiedzieć nawet, że współcześnie – niestety – praca ta jest tym bardziej aktualna.

Hubert Czachowski, fragment "Przedmowy"

Toruń, 2022

autor: Andrzej Waligórski
kategoria: Etnografia ocalona, Ogólna rodzaj: książka

Cena: 34 zł

male enhancement surgery real react instant male enhancement help for high sex drive gmc gnc male enhancement pagan herbs or plants that help with male libido bull thunder male enhancement best male enhancement pills uk over the counter male libido pills life extension male enhancement unprotected sex on last day of placebo pills which dietary supplement can effect viagra foods or pills to keep going during sex most effective over the counter ed pills tell me about growth factor 90 male enhancement does glutamine help erectile dysfunction increase male sex drive supplements elite male cbd gummies reviews olli sovijarvi nature cbd sleep remedy oura best cbd gummy bear choise cbd gummies cbd gummies to quit smoking reviews gelatin free cbd gummies whats the best cbd product wana wellness hemp gummies review best cbd products for muscles benefits of cbd cigarettes to tobacco cbd gummies 10 cbd gummies in gas station elite power cbd gummies stocking cbd products cbd frucht gummis cost cbd gummies best way to use cbd for muscle pain love high thc gummies dinner lady cbd skincare hemp cooling pain salve cbd health benefits significantly reduced strongest cbd for pain on market first life products cbd thc gummies with mushrooms cbd pain balm recipe