Etnofotozofia Andrzeja Różyckiego Powrót

Etnofotozofia Andrzeja Różyckiego

Wystawie „Etnofotozofia Andrzeja Różyckiego” towarzyszy obszerna, bogato
ilustrowana publikacja. Zawarte są w niej teksty kuratorskie: Huberta Czachowskiego
„Andrzej Różycki: foto-zofia i etno-grafia. Prolegomena”, Karola Jóźwiaka „Andrzej Różycki
– w poszukiwaniu miejsca. Wszystkoizm” oraz Aleksandry Jarysz „Poszukiwania i
interwencje. Kolekcja sztuki ludowej, nieprofesjonalnej oraz sztuki prowincji Andrzeja
Różyckiego”.

Komentarze kuratorskie przybliżają twórczość Andrzeja Różyckiego i charakteryzują jego
wielość dróg artystycznych zamkniętych w spójną całość holistycznego, autorskiego projektu
– fotozofii. Teksty stanowią również wyjaśnienie dla związków Różyckiego z etnografią oraz
są wstępem do prezentacji jego różnorodnej kolekcji.

Rozbudowana część ilustracyjna została podzielona na dwie główne części i jest tożsama z
układem wystawy. W katalogu przekrojowo prezentujemy niezwykłą kolekcję sztuki ludowej,
nieprofesjonalnej oraz sztuki prowincji Andrzeja Różyckiego ukazując jej złożoność,
różnorodność i unikatowość. Druga część publikacji to prezentacja słynnych cykli
fotograficznych, kolaży i asamblaży, które stanowią obecnie spuściznę przechowywaną w
łódzkim Archiwum Fotozoficznym Andrzeja Różyckiego. Uzupełnieniem są tutaj fragmenty
tekstów autorstwa Różyckiego: „Drzewo poznania. Rozważania” oraz „Nostalgia za sacrum”.

Katalog „Etnofotozofia Andrzeja Różyckiego” to pierwsza publikacja, która koncentruje się
na kolekcjonerskiej pasji artysty. Nie stanowi ona podsumowania i nie dąży do
kompleksowości, a odkrywa przed czytelnikiem mniej znane oblicze fotografa, filmowca,
kolekcjonera, etnografa i fotozofa.


Autorem koncepcji graficznej katalogu jest Tomasz Wlaźlak,
Zdjęcia artefaktów wykonał Adam Zakrzewski

 

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

      

autor: Hubert Czachowski, Aleksandra Jarysz, Karol Jóźwiak
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 55 zł