Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach Powrót

Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach

Nakładem Muzeum Etnograficznego w Toruniu ukazało się drugie wydanie książki  „Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach” autorstwa Huberta Czachowskiego, Agnieszki Kostrzewy i Hanny M. Łopatyńskiej, w ramach projektu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Pierwsze wydanie w 2004 roku towarzyszyło czasowej wystawie pod tym samym tytułem. W nowej edycji książki zamieszczone zostały wzbogacone, rozbudowane i uaktualnione teksty oraz bogata ikonografia.

„Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach” są książką  monograficzną sumującą wiedzę na temat jednego z najstarszych, a zarazem wciąż żywych zwyczajów ludowych. Termin kolędowanie autorzy ujęli w szerokim kontekście kulturowym; nie ograniczając go tylko do okresu Bożego Narodzenia, ale rozszerzając na podobne zachowania występujące aż do Wielkanocy. W książce zamieszczono 3 teksty w sposób wszechstronny i analityczny traktujące temat, a także bogatą ikonografię: archiwalne i współczesne ilustracje oraz zdjęcia pokazujące różnorodność grup kolędniczych, także fotografie najciekawszych rekwizytów kolędniczych znajdujących się w polskich muzeach.

autor: Hubert Czachowski, Agnieszka Kostrzewa, Hanna M. Łopatyńska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: zł

male enhancement pill mammoth does viagra help period cramps lng male enhancement pills one more night male enhancement pill hard time male enhancement pill top rated male enhancement pills sexual enhancing products erectile dysfunction ad pills doctor performance plus male enhancement does testosterone help your sex drive premature ejaculation tips solutions cure star sx male enhancement reviews doctors treating erectile dysfunction in delhi salt lake supplements male enhancement drugs to help with erectile dysfunction black ant male enhancement supplements can i get wegovy free apple cider vinegar with ginger gummies what is a good eating schedule to lose weight goketo bhb gummies official website diet pills after gastric bypass surgery keto pill for weight loss are there diet pills with tapeworms keto blackberry cream gummies i need to lose weight in a month no matter what i do can t lose weight goli apple cider vinegar gummies australia matcha pills for weight loss why is wegovy not available how did sheryl on the talk lose weight best cbd thc pain relief is cbd good for depression and anxiety what is in cbd gummies for pain cbd rem sleep cbd and anxiety studies dosing where can i buy delta 9 gummies in mn cbd production from hemp clean green hemp extract gummies 300mg 20 mg joy organics premium cbd gummies is cbd good for sleep