XX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej Powrót

XX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej

Wystawa pokonkursowa Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, wstęp wolny, pawilon wystawowy, wystawa otwarta do 30.11.2022

120 prac, które zobaczycie Państwo na wystawie, zaskakują techniką, jakością wykonania, zachwycają swoim wyglądem, są po prostu piękne. Reprezentują wszelkie rodzaje technik i form tkackich od tkaniny artystycznej po ludową. Słowo „amatorski” w tytule Przeglądu pozostało z dawnych lat i niech Państwa nie zmyli. Co dwa lata mamy okazję obcować z unikatową ale jakże bliską ludzkiej naturze i kulturze twórczością. Tym razem wybrane przez Jury prace pokażemy w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej- Prufferowej w Toruniu przy Wałach gen. Sikorskiego 19. Zapraszamy na wernisaż w sobotę, 15 października 2022 roku, o godzinie 12.00. Będzie okazja nie tylko zanurzyć się w odbieranej wszystkimi zmysłami niezwykłej przestrzeni, ale też porozmawiać z twórczyniami i twórcami pięknych tkanin. Wszystkim twórcom bardzo dziękujemy za udział w konkursie i tą niezwykłą wystawę. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Kinga Turska-Skowronek

supplements for sexual enhancement biolyfe CBD gummies male enhancement magnum male enhancement xxl 25k dangerous male enhancement pills that work CBD gummies for enlarged prostate 777 male enhancement pills full body CBD gummies increase penis size big rooster male enhancement pills papa bear male enhancement how long does it take for extenze liquid to work best male enhancers for erectile dysfunction best otc male enhancement pills rhino platinum 10k pill what is a rhino pill do male enhancement pills yahoo answers prime CBD gummies for ed reviews what are the natural ingredients in viagra erection pills reviews outlaw male enhancement pills male enhancement pill safe best thing for penis enlargement top ten male enhancement products stamina fuel male enhancement bio lyfe CBD gummies for sex sero vital male enhancement pills what male enhancement pills actually work keto blast weight loss gummies belly fat burning food man exercises you can do at home to burn belly fat slim life keto gummies shark tank k1 keto life k1 keto life acv gummies optimal keto acv gummies review goli nutrition apple cider vinegar gummy vitamins reviews herbs and spices that burn belly fat keto gummies australia reviews flat belly fat burner printable how do you take keto blast gummies tea burn weight loss supplement review adrenal supplements weight loss what are the ingredients in bioscience keto gummies