Wszyscy jesteśmy migrantami Powrót

Wszyscy jesteśmy migrantami

Od 7 marca 2017 r. w Muzeum Etnograficznym w Toruniu nowa wystawa czasowa: „Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku”. 

Szacuje się, że od połowy XIX wieku do wybuchu I wojny światowej z terenów podzielonej zaborami Polski wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych 2,5 miliona ludzi, a do Brazylii ponad 100 tysięcy. Na początku XX wieku Chicago było – obok Warszawy i Łodzi – największym „polskim” miastem. Potomkowie emigrantów z tego okresu – w liczbie blisko 10 milionów – stanowią dziś najliczniejszą grupę Amerykanów słowiańskiego pochodzenia w USA. Polacy byli jednymi z pierwszych mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, którzy emigrowali do obu Ameryk, zapisując tym samym ważną kartę w historii migracji.

Wystawa jest opowieścią o nas jako o migrantach, próbą przypomnienia sobie naszej własnej historii migracyjnej. Nie politycznych emigracji elit, które chętnie pamiętamy, ale masowych, zamorskich wyjazdów zwykłych ludzi „za chlebem”. 

To jednocześnie opowieść o uniwersalności doświadczenia migracyjnego. Choć od napisania listów minęło 125 lat, wiele pragnień, przeżyć i odczuć w nich wyrażonych jest dziś udziałem zarówno osób uciekających do Europy przed przemocą i biedą, jak i emigrantów z Polski żyjących w krajach Europy Zachodniej. Złożone powody wyjazdów, wyboista droga do ziemi obiecanej, zepchnięcie do podrzędnego sektora rynku pracy, ale nierzadko też duma z osiągniętego awansu ekonomicznego, utrzymywanie bliskości na odległość i próby prowadzenia dwóch domów jednocześnie, przywiązanie do rzeczy i szukanie wsparcia wśród „swoich” to wątki, które składają się na doświadczenie bycia migrantem, niezależne od czasu i miejsca.

Listy, „pisane” często przez niepiśmiennych chłopów, nigdy nie dotarły do adresatów – żon, dzieci, rodziców. Zostały zatrzymane przez carską cenzurę. Zapomniane przeleżały 50 lat, nim odnalazł je przez przypadek historyk, Witold Kula, i poddał pracom archiwizacyjnym w ramach tajnych kompletów. Listy spłonęły w Powstaniu Warszawskim, ocalało 367 sztuk, nad którymi akurat pracowali studenci, oraz blisko 700 w opracowaniach.

Wystawa, poza oryginałami listów, prezentuje ich fragmenty osnute wokół ośmiu wątków tematycznych składających się na opowieść o tym, jak to jest być migrantem.

Natalia Bloch


 „Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku”
Komisarz wystawy: Jarosław Pawlikowski
Kurator wystawy: Natalia Bloch
Aranżacja: Wojciech Luchowski
Otwarcie: wtorek 7.03.2017, godz. 17.00, wystawa czynna do maja 2017 r.
Ekspozycja prezentowana była w 2016 r. w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
Partnerzy: Centrum Badań Migracyjnych UAM, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

extenze fast acting gel caps erectile dysfunction cannot be cured viagra natural en herbolarios sexual performance anxiety cure costs with cbd production can i take thc gummies on plane what is the best cbd tincture for sleep hemp gummies vs cbd gummies heath benefits of cbd strong pains mexico cbd is cbd or cbg better for sleep thc gummies in louisiana best cbd gummies for back pain cbd hand lotion benefits is eagle hemp cbd gummies legit cbd gummies thc drug test cbd theanine gummies how much are cbd gummies for anxiety cbd social anxiety autism chicago cbd gummies best thc gummies for sleep and pain where can i buy a high cbd lotion for pain supersonic cbd for sleep reviews best quality thc gummies cbd product lab test best cbd products to relax cbd for pain pubmed wyld thc cbn gummies diamond cbd gummy crocs extreme strength hawkeye hemp cbd gummies biological trim keto gummies research based weight loss supplements can you make your own apple cider vinegar gummies belly button pill weight loss what weight loss pill is oprah winfrey on weight loss pills lies shark tank speedy keto acv gummies vista keto gummies reviews complaints important supplements for weight loss and muscle gain were keto gummies on dragons den