Przewodnik po Bożym Narodzeniu Powrót

Przewodnik po Bożym Narodzeniu

Ekspozycja wznowiona

Wystawa różni się od standardowych ekspozycji o zwyczajach świątecznych. Nasza opowieść o świętach odchodzi od kalendarzowego porządku, jest natomiast skupiona na wyjaśnianiu haseł – bożonarodzeniowych symboli, które chociaż wydają się wszystkim czytelne, to kryją w sobie wiele sensów całkowicie obcych, zapomnianych, tajemniczych. W kolejnych częściach ekspozycji, poświęconych najbardziej rozpoznawalnym świątecznym pojęciom i zjawiskom, takim jak Wigilia, szopka, choinka, św. Mikołaj, wyjaśniona jest ich geneza, znaczenia i przemiany. Wystawa pokazuje, jak tradycyjne symbole związane z Bożym Narodzeniem funkcjonują w polskiej kulturze ludowej, a także w innych krajach i różnych dziedzinach kultury, np. w sztuce, muzyce, literaturze, reklamie. Niewątpliwą atrakcją ekspozycji jest prezentacja najstarszego znanego wizerunku choinki z 1509 roku autorstwa Łukasza Cranacha Starszego, pochodzącego ze zbiorów The British Museum w Londynie. Uzupełnieniem ekspozycji jest bogato ilustrowana książka w formie przewodnika, która ułatwi poruszanie się po labiryncie bożonarodzeniowych symboli, rytuałów i wierzeń.

Kuratorki wystawy: Hanna Łopatyńska, Agnieszka Kostrzewa,
Oprawa plastyczna: Matylda Mazur-Wasylkowska i Małgorzata Sobecka.

Czynne od 8 grudnia.

the vitamin shoppe male enhancement pills black rhino male enhancement pill reviews 100 natural male enhancement erector male enhancement pills aloe vera and honey for male enhancement over the counter male enhancements blue pill with m and 30 pills to get erection at walgreens vitamin for male enhancement pills for a harder erection fda banned male enhancement pills male enhancement pills with tadalafil how to achieve an erection without pills viralix CBD gummies male enhancement reviews male enhancement pills what do they do male enhancement pills sponcer of joe rogan male performance enhancing drugs black mamba pills male enhancement reviews on demand erection pills gnc top male enhancement pills average weight to lose in a month injection for weight loss nutra haven keto acv gummies effects of dieting pills best diet pill shark tank does fructose suppress appetite best diet pills to lose weight in two weeks do you lose weight after stopping birth control gomitas para bajar de peso slimming gummies over the counter drugs that suppress appetite do kelp pills help weight loss v3 diet pill statements have not been evaluated uly cbd gummies side effects the stash cbd products buy cbd gummies to quit smoking gummies thc bc full spectrum thc gummies can i buy cannabis gummies online cbd gummies 100 thc free thc vs cbd for pain control