Przewodnik po Bożym Narodzeniu Powrót

Przewodnik po Bożym Narodzeniu

Ekspozycja wznowiona

Wystawa różni się od standardowych ekspozycji o zwyczajach świątecznych. Nasza opowieść o świętach odchodzi od kalendarzowego porządku, jest natomiast skupiona na wyjaśnianiu haseł – bożonarodzeniowych symboli, które chociaż wydają się wszystkim czytelne, to kryją w sobie wiele sensów całkowicie obcych, zapomnianych, tajemniczych. W kolejnych częściach ekspozycji, poświęconych najbardziej rozpoznawalnym świątecznym pojęciom i zjawiskom, takim jak Wigilia, szopka, choinka, św. Mikołaj, wyjaśniona jest ich geneza, znaczenia i przemiany. Wystawa pokazuje, jak tradycyjne symbole związane z Bożym Narodzeniem funkcjonują w polskiej kulturze ludowej, a także w innych krajach i różnych dziedzinach kultury, np. w sztuce, muzyce, literaturze, reklamie. Niewątpliwą atrakcją ekspozycji jest prezentacja najstarszego znanego wizerunku choinki z 1509 roku autorstwa Łukasza Cranacha Starszego, pochodzącego ze zbiorów The British Museum w Londynie. Uzupełnieniem ekspozycji jest bogato ilustrowana książka w formie przewodnika, która ułatwi poruszanie się po labiryncie bożonarodzeniowych symboli, rytuałów i wierzeń.

Kuratorki wystawy: Hanna Łopatyńska, Agnieszka Kostrzewa,
Oprawa plastyczna: Matylda Mazur-Wasylkowska i Małgorzata Sobecka.

Czynne od 8 grudnia.

max performer reviews the top 10 male enhancement pills xr massive male enhancement review best natural viagra for men peppermint oil male enhancement pastillas de viagra natural best pills for sexual enhancement ayurvedic herbs to cure premature ejaculation caliberx male enhancement pills for hims ed pills has trt fixed your erectile dysfunction gnc arginmax treat erectile dysfunction supplements to increase your sex drive chinese street fighter sex pills CBD gummies for male growth what nano enhanced cbd oil can do for anxiety attack formax lean male enhancement support control male enhancement review best male enhancement pills that really work male enhancement pill with one year guarantee keto flow gummies for sale cheap weight loss pills that work fast slim 5 weight loss pills reviews on keto flow gummies do the acv keto gummies work top ten natural weight loss pills weight loss pills thaf work best safe weight loss pills cbd and social anxiety which cbd back pain tincture vs capsules do gummy thc edibles go bad malebiotix me with cbd gummies kaya organic extra strength cbd pain rub how to start a complant cbd product lne can you bring cbd products to the philippines cbd cheap products chronic pain whats helping can cbd help kushy punch tropical punch hybrid 100mg thc gummies are thc gummies hard on your liver hazel hills cbd gummies cost