Kopernik na ludowo Powrót

Kopernik na ludowo

Wystawa Kopernik na ludowo. Sztuka artystów nieprofesjonalnych będzie eksponowana w niezwykłym anturażu spichlerza w Parku Etnograficznym w Toruniu. Pokażemy na niej blisko 300 rzeźb i 18 obrazów na szkle, wybranych reprezentatywnie z obszernej kolekcji muzealnej liczącej ponad 450 dzieł.

Większość prac jest efektem ogólnopolskiego konkursu Kopernik w sztuce ludowej zorganizowanego przez Muzeum w 1973 roku z okazji 500. rocznicy urodzin astronoma.

Nasza ekspozycja, włączająca się w tegoroczne obchody „Roku Mikołaja Kopernika”, stwarza niepowtarzalną okazję, by poznać ten unikalny, nie tylko w skali kraju, zbiór prac poświęconych uczonemu. Dzieła są świadectwem postrzegania Kopernika poprzez różne aspekty jego życia i działalności. Prezentują cały wachlarz artystycznych postaw, indywidualnych stylów, plastycznej wyobraźni. Niezależnie od poziomu warsztatowego, zachwycają swoją oryginalnością, ekspresyjnością i szczerością spojrzenia na jego postać.

 

Kurator wystawy: Bożena Olszewska

Współpraca: Piotr Dąbrowski

Oprawa graficzna: Studio 11

 

Czas trwania: 29.06-29.02.2024

Spichlerz w Parku Etnograficznym

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

ul. Wały gen. Sikorskiego 19

CBD gummies science for sex benefits of male enhancement pills will male enhancement pill give me a boner gold ant male enhancement can i take extenze at night fda approved male enhancement pills male enhancement pills at spencers strongest male enhancement pill on the market alpha elite male enhancement pills side effects of CBD gummies for ed does zoloft suppress your appetite after birth diet pills lose weight fast and healthy for summer best weight loss muscle gain diet sf180 keto pills reviews recommended over the counter diet pills plants that suppress appetite diet pill recall list simple healthy breakfast recipes to lose weight alli diet pill bad side effects can taking probiotics help you lose weight what is the best juice cleanse to lose weight can you have alcohol while taking wegovy limitless one shot keto pills reviews zebra cbd gummies for sleep can you bring cbd products to the philippines top rated cbd gummies for sleep private labe cbd gummies denver gummies thc how many mg is cbd hemp effective for pain treating anxiety with cbd products greenape cbd gummies best cannabis gummies for back pain david suzuki cbd gummies fox cbd gummies can i put cbd gummies in my checked luggage elderberry cbd cbn gummies gummy cbd for kids how long does gummy thc take to kick in green rooster edibles cbd 10 10 blend blueberry pomegranate gummies